Οφέλη τεχνολογίας VPO®

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Χιλιάδες κτηριακές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ασία, Αφρική,  Ελλάδα, Κύπρο κ.α. έχουν επιβεβαιωμένα -από ανεξάρτητους φορείς- μειώσει την κατανάλωση ενέργειάς από 6 έως 15%.

Βελτίωση συντελεστή ισχύος

Η τεχνολογία VPO βελτιώνει τον συντελεστή ισχύος έως και 20% και μειώνει την άεργο ισχύ της εγκατάστασης.

Μείωση αρμονικής παραμόρφωσης

Τα συστήματα της powerPerfector μειώνουν δραστικά τις αρμονικές ρεύματος (3η, 5η, 7η, 9η) στις κτηριακές εγκαταστάσεις και βοηθούν δραστικά στην εξισορρόπηση τάσης των τριών φάσεων του δικτύου.

Προστασία από υπερτάσεις δικτύου

Προστατεύουν την εγκατάσταση από τις επιπτώσεις των κοινών υπερτάσεων του δικτύου , οι οποίες είναι συχνά καταστροφικές για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.