Η βελτιστοποίηση τάσης ως πρακτική για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Πως μπορεί να συμβάλει η βελτιστοποίηση τάσης στην εξοικονόμηση ενέργειας κτηριακών εγκαταστάσεων;

Στο άρθρο του Mark Hobbins CEng, MBA, MSc, MEI. MITIE,  Technical Facilities Management που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Energy in Buildings & Industry (EiBI) τον Σεπτέμβριο 2013, γίνεται αναφορά στα υψηλά επίπεδα τιμών τάσης από το δίκτυο διανομής, στις τεχνολογίες βελτιστοποίησης τάσης, στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς και στη μεθοδολογία υλοποίησης εφαρμογών για τη συνολική βελτίωση ποιότητας ισχύος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το άρθρο…