Διαδικασία μελέτης και εγκατάστασης

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πως μπορεί η τεχνολογία VPO να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησης σας, επικοινωνώντας σήμερα μαζί μας για μία δωρεάν οικονομοτεχνική πρόταση.

Προετοιμασία αρχικής μελέτης

Μπορούμε να σας παρουσιάσουμε μία αρχική τεχνοοικονομική μελέτη επένδυσης, έχοντας διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες (βάσει του τελευταίου 12μήνου λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος) :

  • Τη συνολική ετήσια κατανάλωση (kWh)
  • Τις μέγιστες τιμές (αιχμής) ισχύος (kW) του προηγούμενου έτους
  • Τις χρεώσεις ενέργειας (€/kWh) του παρόχου σας

Προετοιμασία αναλυτικής τεχνοοικονομικής πρόταση

Κατόπιν της αυτοψίας μας στην εγκατάστασή σας, θα σας παραδώσουμε μία αναλυτική μελέτη που θα περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των φορτίων κατανάλωσης
  • Καταγραφή των διακυμάνσεων τάσης δικτύου με ειδικό καταγραφικό εξοπλισμό
  • Αναλυτική πρόταση εγκατάστασης του συστήματος

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, θα σας παρουσιάσουμε μία πλήρης και ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εγκατάσταση συστήματος powerPerfector

Το επόμενο βήμα είναι να σας παραδώσουμε και να εγκαταστήσουμε τον εξοπλισμό στο κτήριό σας,  αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία διαχείρισης του έργου, όπως η μελέτη εφαρμογής, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η σύνδεση και η εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος από το τεχνικό μας τμήμα, το οποίο απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακών έργων).

Θα φροντίσουμε όλες οι εργασίες να γίνουν:

  • σε χρονικό διάστημα που δεν εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας
  • συνήθως εκτός των ωρών εργασίας

Η εγκατάσταση του συστήματος PowerPerfector πραγματοποιείται χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας και απαιτείται διακοπή ηλεκτροδότησης μόνο για ένα χρονικό διάστημα 2 έως 4 ωρών.

Αποτελέσματα  εξοικονόμησης ενέργειας

Θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και θα σας παραδώσουμε αναλυτική έκθεση βάσει του διεθνούς πρωτοκόλλου (International performance measurement and verification protocol, IPMVP)  στην οποία θα αναφέρονται:

  • Η πραγματική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh
  • Οι ενεργειακές μετρήσεις και αποτελέσματα που επαληθεύουν την αρχική μελέτη μας

Η εκπόνηση των εκθέσεων εξοικονόμηση ενέργειας γίνονται από ανεξάρτητους φορείς και διαπιστευμένους μηχανικούς κοινής αποδοχής με πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας των αποτελεσμάτων.