Η σταθερή αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάγκη για μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων των υφιστάμενων κτηρίων, η ολοένα και χαμηλότερη ποιότητα ισχύος από το δίκτυο Μέσης & Χαμηλής Τάσης,  οι στόχοι των επιχειρήσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών τους.

Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω;

Με τα συστήματα powerPerfector, μπορείτε να κερδίσετε υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης  ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσετε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της εγκατάστασής σας. Παράλληλα, θα επιτύχετε σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού της επιχείρησής σας.

Γνωρίζετε ότι στις περισσότερες κτηριακές εγκαταστάσεις καταναλώνεται άσκοπα έως και 15% παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας μίας επιχείρησης;

why vpo

Υπολογίζεται ότι το 90% των επιχειρήσεων καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μη βελτιστοποιημένης ποιότητας ισχύος που λαμβάνουν από το δίκτυο διανομής. Η υψηλή τάση και η χαμηλή ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν την κατανάλωση και μειώνουν σημαντικά το χρόνο ζωής του εξοπλισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Σε τι βοηθά η βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος;

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (οι κινητήρες, οι συμπιεστές των ψυκτικών συγκροτημάτων, τα συστήματα κλιματισμού/αερισμού, ο συμβατικός φωτισμός και η τεχνολογία LED) λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της υψηλής τάσης και της χαμηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος. Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων μειώνεται από τις 1000 στις 550 ώρες λειτουργίας, εάν τροφοδοτούνται με τάση 240V αντί για 230V.  Οι ηλεκτρικές συσκευές καταπονούνται από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος, τις διακυμάνσεις της τάσης και τις αρμονικές οι οποίες συχνά καταστρέφουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές. Η τεχνολογία VPO αποτελεί τη μοναδική τεχνολογία που προστατεύει αποτελεσματικά το σύνολο του εξοπλισμού μίας εγκατάστασης και παράλληλα μειώνει δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς μπορεί η τεχνολογία VPO® να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

Η Ευρωπαϊκή κατεύθυνση για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις καθώς και η κοινωνική ευθύνη των ενεργοβόρων καταναλωτών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου, αποτελούν σημαντικούς λόγους για την εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector. Εκτός από τον οικολογικό χαρακτήρα της τεχνολογίας VPO,  τα συστήματα powerPerfector εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, μειώνουν το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών.

Οφέλη τεχνολογίας VPO®

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

saving

Άξονας Υ: Κατανάλωση (kWh)
Άξονας Χ: Χρόνος

Χιλιάδες κτηριακές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ασία, Αφρική,  Κύπρο κ.α. έχουν επιβεβαιωμένα -από ανεξάρτητους φορείς- μειώσει την κατανάλωση ενέργειάς από 6 έως 15%

Βελτίωση συντελεστή ισχύος

optimization

Άξονας Y:  Συντελεστής ισχύος
Άξονας Χ: Χρόνος

Αύξηση βελτιστοποίησης
Η τεχνολογία VPO βελτιώνει τον συντελεστή ισχύος έως και 15% και μειώνει την άεργο ισχύ της εγκατάστασης

Μείωση αρμονικής παραμόρφωσης

harmonic

Άξονας Υ: Ποσοστό
Άξονας Χ: Χρόνος

Πριν την εγκατάσταση, 3η αρμονική
Μετά την εγκατάσταση, 3η αρμονική

Τα συστήματα της powerPerfector μειώνουν δραστικά τις αρμονικές ρεύματος (3η, 5η, 7η, 9η) στις κτηριακές εγκαταστάσεις και βοηθούν δραστικά στην εξισορρόπηση τάσης των τριών φάσεων του δικτύου

Προστασία από υπερτάσεις δικτύου

voltage

Άξονας Υ: Τάση
Άξονας Χ: Χρόνος

Προστατεύουν την εγκατάσταση από τις επιπτώσεις των κοινών υπερτάσεων του δικτύου , οι οποίες είναι συχνά καταστροφικές για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό