Νέες εγκαταστάσεις συστημάτων powerPerfector σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι τέσσερις (4) νέες εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector iQ σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Δύο νέα συστήματα powerPerfector iQ παραδόθηκαν σε πλήρη λειτουργία στα καταστήματα Λιβαδειάς και Καρπενησίου, τα οποία αναμένεται να εξοικονόμησουν περισσότερες από 120.000kWh ετησίως, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

Η αναβαθμισμένη τεχνολογία powerPerfector iQ
σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ενεργειακές μετρήσεις

Ενεργειακές μετρήσεις από τη μείωση της καταναλισκόμενης ισχύος κατά τη διάρκεια παραμετροποίησης των συστημάτων παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ενεργειακές μετρήσεις – Μείωση ισχύος καταναλώσεων καταστήματος

Βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος

Παράλληλα, τα συστήματα powerPerfector βελτιστοποιούν την ποιότητα ισχύος (σταθεροποίηση τάσης, μείωση αρμονικών), προστατεύοντας με τον βέλτιστο τρόπο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των καταστημάτων.

Ενδεικτικά, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η απόλυτη σταθεροποίηση της τάσης των τριών φάσεων μετά την ενεργοποίηση του συστήματος powerPerfector iQ, προσφέροντας απόλυτη προστασία του εξοπλισμού από τις διακυμάνσεις τάσεις του δικτύου.

Ενεργειακές μετρήσεις – Απόλυτη σταθεροποίηση τάσης (3phase voltage optimisation)

H 2ετής εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο 2017 σε κατάστημα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας, όπου είχαν διαπιστωθεί υψηλές τιμές τάσης με έντονες διακυμάνσεις και χαμηλή ποιότητα ισχύος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση περιπτώσεων βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού.

H πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector στο κατάστημα ΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

H πιστοποίηση των μετρήσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μετρήθηκε και πιστοποιήθηκε από το εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικών Ισχύος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Απόσπασμα της ενεργειακής μελέτης από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Μετά το πέρας ενός έτους λειτουργίας, εκπονήθηκε μελέτη για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας βάσει του διεθνούς προτύπου IPMVP από πιστοποιημένο IPMVP auditor. Βάσει της σχετικής μελέτης, πιστοποιήθηκε ότι το σύστημα powerPerfector Plus προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 90.000 kWh και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 60 τόννους.

Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας βάσει του προτύπου IPMVP

Κατά την απρόσκοπτη έως και σήμερα λειτουργία του συστήματος powerPerfector παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ισχύος στο κατάστημα, όπου μειώθηκαν οι βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (σύστημα φωτισμού, ανελκυστήρες).

Η τεχνολογία powerPerfector iQ

H νέα τεχνολογία powerPerfector iQ διαχειρίζεται ακόμα πιο αποδοτικά την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και βελτιστοποιεί την ποιότητα ισχύος που τροφοδοτεί κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%, υψηλή ασφάλεια και προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τα συστήματα powerPerfector διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας και προσδόκιμο κύκλο ζωής άνω των 50 ετών.

Με περισσότερες από 7.000 εγκατεστημένες εφαρμογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ν. Αφρική, Αυστραλία και άλλες δεκάδες χιλιάδες στην Ιαπωνία, τα συστήματα powerPerfector κατέχουν ηγετική θέση στην Ευρώπη για ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα.