Νέα Συνεργασία της Ecomechanica με την PIGREEN

Οι εταιρίες EcoMechanica και PIGREEN ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας τους για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς ενεργειακών συστημάτων μέτρησης, εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης τάσης-ποιότητας ισχύος.

Κεφαλαιοποιώντας την πολυετή εμπειρία τους στην εκτέλεση και διαχείριση ενεργειακών έργων, σχεδιάζουν και προσφέρουν από κοινού καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων.

Η PIGREEN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του ελέγχου, της διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε συνδυασμό με την συνεργασία καινοτόμων και παγκόσμια αναγνωρισμένων κατασκευαστών λογισμικού και υλικού, δημιουργεί το στέρεο υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των λύσεων και υπηρεσιών. Οι λύσεις και η μεθοδολογία βασίζεται στα πρότυπα ISO 50001 Energy Management Standard και International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).