Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης

Η βελτιστοποίηση τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις” –  Environmental Technology Center, University of  Nottingham – UK

Εξοικονόμηση Ενέργειας | Στον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας του Πανεπιστήμιου Nottingham γίνεται εκτενής αναφορά για την μέθοδο βελτιστοποίησης τάσης και τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται: βελτιστοποίηση τάσης αποτελεί μία πρακτική για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μειώνει την τάση λειτουργίας του εξοπλισμού της εγκατάστασης με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις ενεργειακές απώλειές του, προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και  μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος συμβάλει στη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και στη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του’.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ:  http://www.nottingham.ac.uk/etc/guide-voltageoptimisation.php