Η βελτιστοποίηση τάσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις

‘Βελτιστοποίηση τάσης – 10 tips για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις –  David Lewis, Εnergy Μanagement Εxpert, Schneider Electric

Στο σχετικό άρθρο του (12/05/2014) , ο David Lewis, προτείνει δέκα σημεία (tips) για την επιλογή και εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης τάσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ο David Lewis μεταξύ άλλων αναφέρει: ‘Η εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης τάσης σε συνδυασμό με ένα πλήρες σύστημα ενεργειακών μετρήσεων και καταγραφών, αποτελεί μία από τις ευκολότερες και πιο αποδοτικές λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων’.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ:  https://www.voltimum.co.uk/articles/voltage-optimisation-top-10-tips