Ενεργειακές Μετρήσεις – Λύσεις Εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους της αγοράς και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ενεργειακή καταγραφή και τη βελτίωση της ποιότητας ισχύος σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την πιστοποίηση οργανισμών βάσει του ενεργειακού προτύπου ISO 50001.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς:

  • Καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αυτοματισμού σε Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτισμός, κλιματισμός, ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και βιομηχανιών)
  • Μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
  • Εφαρμογών βελτίωσης ποιότητας ισχύος σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων powerPerfector Αγγλίας (εξουσιοδοτημένος συνεργάτης)