Νέα συνεργασία: Ecomechanica – Ecocreta

Ecomechanica – Ecocreta | Οι εταιρίες EcoMechanica και EcoCreta ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας τους για την  από κοινού προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των συστημάτων βελτιστοποίησης τάσης & ποιότητας ισχύος powerPerfector.

Η EcoCreta, ως αποκλειστικός συνεργάτης της EcoMechanica στην Κρήτη, αναλαμβάνει την προώθηση και τις υπηρεσίες  μελέτης και εγκατάστασης των συστημάτων powerPerfector σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

EcoCreta δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις ενεργειακού σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειακών έργων κάθε είδους. Εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και την παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού σε ένα ευρύ επιστημονικό/τεχνολογικό πεδίο.