Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για επιχειρήσεις: Επιδότηση συστημάτων βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» ύψους 200 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκηρυχθεί ως το τέλος του χρόνου. Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ επιδοτεί τα συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκύψει από:

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και

β) την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος.
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

Οι επενδύσεις που θα γίνουν πρέπει να εξασφαλίζουν μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη.

Πηγή: ertnews.gr 

Τα συστήματα powerPerfector ως λύση εξοικονόμησης ενέργειας

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ επιδοτεί τα συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων και προστατεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων από τη χαμηλή ποιότητα του δικτύου διανομής.

Η τεχνολογία powerPerfector ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία το 1993. Τα συστήματα εξελίχθηκαν και πλέον κατασκευάζονται στην Ευρώπη με τεχνικές προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας 15ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε κτηριακές εγκαταστάσεις με υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής, τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, σύντομο χρόνο απόσβεσης και συγχρόνως παρέχουν προστασία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος πχ. υπερτάσεις και βυθίσεις τάσης, οι οποίες συχνά εμφανίζονται στις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν:                                                                                                               

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%
 • Σταθεροποίηση της τάσης ρεύματος
 • Βελτίωση ποιότητας ισχύος (μείωση των αρμονικών, βελτίωση του συντελεστή ισχύος, εξισορρόπηση της τάσης των τριών φάσεων).
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σημαντικό περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος μίας εγκατάστασης.

Εταιρίες και οργανισμοί παγκοσμίου κύρους όπως TESCO, SAINSBURY’S, ASDA, EDF, NATIONAL GRID, OFGEM, LLOYDS, RBS και μεταξύ άλλων οι ξενοδοχειακοί όμιλοι HILTON και QHOTELS , έχουν εγκαταστήσει την τεχνολογία powerPerfector σε δεκάδες εγκαταστάσεις τους και έχουν πετύχει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων τους. 

Στην Ελλάδα, είκοσι  δύο (22) συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί σε καταστήματα του ομίλου Supermarkets AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τι μοναδικό έχει η τεχνολογία VPO®;

Τα συστήματα powerPerfector είναι σχεδιασμένα και κατασκευάζονται με προσανατολισμό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και έχουν άριστη απόδοση (99.94%) στη μέγιστη ισχύ τους. Τα συστήματα της powerPerfector κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τσεχία,  με τις αυστηρότερες Ιαπωνικές προδιαγραφές

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας -powerPerfector iQ
Η τεχνολογία powerPerfector iQ – Απόλυτος έλεγχος της τάσης για μέγιστη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα της powerPerfector έχουν σχεδιαστεί χωρίς κινούμενα μέρη και διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Η βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τύπου τυλιγμάτων χαλκού , γεγονός που από μόνο του προσδίδει εξαιρετική αξιοπιστία λειτουργίας.

Ο αποδοτικός σχεδιασμός των συστημάτων VPO® έχει μηδαμινές απώλειες θερμότητας, άρα δεν χρειάζεται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα τεχνολογίας VPO® έχουν μηδαμινή φθορά στο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.

Σε τι βοηθά η βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος ;

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (οι κινητήρες, οι συμπιεστές των ψυκτικών συγκροτημάτων, τα συστήματα κλιματισμού/αερισμού, ο συμβατικός φωτισμός και η τεχνολογία LED λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της υψηλής τάσης και της χαμηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος. Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων μειώνεται από τις 1000 στις 550 ώρες , εάν τροφοδοτούνται με τάση 240V αντί 230V.  Οι ηλεκτρικές συσκευές καταπονούνται από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος, τις διακυμάνσεις της τάσης και τις αρμονικές οι οποίες συχνά καταστρέφουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η τεχνολογία VPO αποτελεί τη μοναδική τεχνολογία που προστατεύει αποτελεσματικά το σύνολο του εξοπλισμού. Παράλληλα συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πώς μπορεί η τεχνολογία powerPerfector να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

H τεχνολογία powerPerfector θα βοηθήσει την επιχείρησή σας προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15% στους λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα, θα παρέχει προστασία και θα μειώσει το κόστος συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Η EcoMechanica, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της powerPerfector στην Ελλάδα, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν τεχνοοικονομική πρόταση για την επιχείρησή σας,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της EcoMechanica.

H EcoMechanica χορηγός του συνεδρίου Energy Efficiency in Manufacturing Conference 2022

H EcoMechanica υποστήριξε ως χορηγός τη διοργάνωση του συνεδρίου Energy Efficiency in Manufacturing Conference 2022, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου από την Boussias στο ίδρυμα Ευγενίδου.

Ο εμπορικός διευθυντής της EcoMechanica κ. Βασίλειος Γεωργιάδης
σε κοινή παρουσίαση με τον υπεύθυνο του ενεργειακού τμήματος και νέων τεχνολογιών της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κ. Γεώργιο Καραμπάτο παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας powerPerfector και τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ποιότητας ισχύος που έχουν επιτευχθεί σε 15 καταστήματα του ομίλου AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι της EcoMechanica ήταν στη διάθεση των συνέδρων για πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις εφαρμογές της τεχνολογίας powerPerfector, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν το σύστημα powerPerfector 70KVA στο Booth της εταιρείας.

H αναβαθμισμένη τεχνολογία των συστημάτων powerPerfector 3ης γενιάς διαχειρίζεται ακόμα πιο αποδοτικά την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και βελτιστοποιεί την ποιότητα ισχύος που τροφοδοτεί κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%, υψηλή ασφάλεια και προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Με περισσότερες από 7.000 εγκατεστημένες εφαρμογές
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ν. Αφρική, Αυστραλία και τα συστήματα powerPerfector αποτελούν μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας ισχύος και την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα, τριάντα (30) συστήματα powerPerfector θα βρίσκονται σε λειτουργία έως το τέλος του 2022, μειώνοντας δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό αποτύπωμα ελληνικών επιχειρήσεων.

Νέες εγκαταστάσεις powerPerfector iQ σε βιομηχανικά κτήρια

H τεχνολογία powerPerfector αναμένεται να τοποθετηθεί σε τρία (3) βιομηχανικά κτήρια, δύο εκ των οποίων στη βιομηχανία ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector!

Σύντομα 15 συστήματα powerPerfector σε λειτουργία!

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι σύντομα 15 συστήματα powerPerfector θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στη χώρα μας. Με περισσότερα από 3 έτη λειτουργίας στο Ελληνικό δίκτυο χωρίς καμία βλάβη, τα συστήματα powerPerfector αποδεικνύεται ως εξαιρετική λύση για την προστασία του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, τη βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%.

Η EcoMechanica ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της powerPerfector UK, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

H τεχνολογία powerPerfector σε ένα από τα μεγαλύτερα Supermarkets στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε μία ακόμη νέα εγκατάσταση συστήματος powerPerfector σε κατάστημα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή Ελληνικού Αττικής.

Η μονάδα powerPerfector iQ ισχύος 830KVA αναμένεται να εξοικονομήσει περισσότερες από 200.000kWh ετησίως, δηλαδή τουλάχιστον 25.000€ κάθε έτος και να μειώσει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εγκατάστασης έγινε λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ετήσιας κατανάλωσης του καταστήματος και εξαιτίας της υψηλής τάσης του δικτύου διανομής που καταγράφηκε κατά την διάρκεια των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την EcoMechanica, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της powerPerfector στην Ελλάδα.

PowerPerfector IQ – Κατάστημα ΑΒ Ελληνικού

Βελτιστοποίηση τάσης και εξοικονόμηση ενέργειας 

Η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος αποτελεί αποτελεσματική πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πριν δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασικός σκοπός των εφαρμογών ήταν η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και του ενεργειακού αποτυπώματος κτηρίων του τριτογενή τομέα.

Υπολογίζεται ότι πλέον το 80% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μη βελτιστοποιημένης ποιότητας ισχύος που λαμβάνουν από το δίκτυο διανομής. Η υψηλή τάση και η χαμηλή ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν την κατανάλωση και μειώνουν σημαντικά το χρόνο ζωής του εξοπλισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η βασική αρχή λειτουργίας της βελτιστοποίηση τάσης είναι ότι ρυθμίζοντας  την εισερχόμενη τάση παροχής της στο βέλτιστο επίπεδο, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όπως τα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων, κινητήρες κ.α. λειτουργούν πιο αποδοτικά, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Μία συσκευή βελτιστοποίηση τάσης θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας ειδικός τύπος μετασχηματιστή, σχεδιασμένος να βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το είδος των φορτίων του κτηρίου και κατά πόσο η κατανάλωση ενέργειάς τους επηρεάζεται από την τάση τροφοδοσίας τους.

Νέα εγκατάσταση συστήματος powerPerfector iQ στην ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώθηκε μία ακόμη νέα εγκατάσταση συστήματος powerPerfector σε κατάστημα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στo κέντρο της Αθήνας (Κατάστημα RADIOCITY, Πατησίων 240).

Η μονάδα powerPerfector iQ ισχύος 440KVA αναμένεται να εξοικονομήσει περισσότερες από 120.000kWh ετησίως, δηλαδή τουλάχιστον 12.000€ κάθε έτος και να μειώσει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εγκατάστασης έγινε λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ετήσιας κατανάλωσης του καταστήματος και εξαιτίας της υψηλής τάσης του δικτύου διανομής που καταγράφηκε κατά την διάρκεια των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία μας.

Βελτιστοποίηση τάσης και εξοικονόμηση ενέργειας

Η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος αποτελεί αποτελεσματική πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πριν δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασικός σκοπός των εφαρμογών ήταν η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και του ενεργειακού αποτυπώματος κτηρίων του τριτογενή τομέα.

Υπολογίζεται ότι πλέον το 80% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μη βελτιστοποιημένης ποιότητας ισχύος που λαμβάνουν από το δίκτυο διανομής. Η υψηλή τάση και η χαμηλή ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν την κατανάλωση και μειώνουν σημαντικά το χρόνο ζωής του εξοπλισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η βασική αρχή λειτουργίας της βελτιστοποίηση τάσης είναι ότι ρυθμίζοντας  την εισερχόμενη τάση παροχής της στο βέλτιστο επίπεδο, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όπως τα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων, κινητήρες κ.α. λειτουργούν πιο αποδοτικά, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Μία συσκευή βελτιστοποίηση τάσης θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας ειδικός τύπος μετασχηματιστή, σχεδιασμένος να βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το είδος των φορτίων του κτηρίου και κατά πόσο η κατανάλωση ενέργειάς τους επηρεάζεται από την τάση τροφοδοσίας τους.

Airius PureAir στην Ευρωκλινική Αθηνών

Εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού αέρα για την αντιμετώπιση του Covid-19

H EcoMechanica ανέλαβε την μελέτη και προμήθεια του συστήματος PureAir της AIRIUS (USA) στην Ευρωκλινική Αθηνών για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού Covid-19 στον οικίσκο εισαγωγής ασθενών.

Τα συστήματα Airius PureAir σκοτώνουν αποδεδειγμένα κατά 99% τους ιούς, τα βακτήρια και μικρόβια που υπάρχουν σε κλειστούς χώρους και παράλληλα μειώνουν τις οσμές, προσφέροντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.

Αποτελούν αποδεδειγμένα μία αποτελεσματική λύση για τον καθαρισμό του αέρα σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό και πιθανό υψηλό ιικό φορτίο όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία, χώροι γραφείων, ξενοδοχεία κ.α.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AIRIUS PUREAIR

Τα συστήματα Airius PureAir συμβάλουν αποτελεσματικά στον καθαρισμό του αέρα μέσω της τεχνολογίας τελευταίας γενιάς PHI (Photohydroionization), η οποία εξοντώνει το 99% των βλαβερών μικροβίων και ιών που υπάρχουν σε εσωτερικούς χώρους και μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού Covid-19.

Η κυψέλη τεχνολογίας PHI δημιουργεί υδρουπεροξείδια, φυσικά ιόντα που δρουν ως απολυμαντικοί παράγοντες, τα οποία διοχετεύονται στον αέρα μέσω του ενσωματωμένου ανεμιστήρα.

Η συνεχής κυκλοφορία του αέρα και των υδρουπεροξιδείων προσφέρει συνεχή 24ώρο καθαρισμό των εσωτερικών χώρων. Επιπλέον, τα συστήματα Airius συμβάλουν στην ομοιόμορφη κατανομή του αέρα βελτιώνοντας τις συνθήκες άνεσης και εξοικονομούν ενέργεια στη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.

Airius Pureair: Η λύση στην αντιμετώπιση ιών και παθογόνων οργανισμών
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Τα συστήματα Airius PureAir διαθέτουν την κυψέλη  PHI, η οποία διοχετεύει ακτινοβολία UV σε ένα μεταλλικό καταλύτη και μέσω χημικής αντίδρασης παράγει οξειδωτικούς παράγοντες (ιονισμένα υδρουπεροξείδια), τα οποία είναι γνωστά ως παράγοντες καθαρισμού της φύσης (παρόμοια οσμή καθαρού αέρα μετά από μία καταιγίδα).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα συστήματα Airius PureAir διαθέτουν διαθέτουν πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και την ασφάλεια λειτουργίας τους. Η τεχνολογία PHI έχει εξελιχθεί για περισσότερα από 20 χρόνια και αποτελεί μία αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση των ιών σε εξωτερικούς χώρους.

Για το νέο κορωνοϊό, η Airius δηλώνει: ‘Βρισκόμαστε στη διαδικασία μετρήσεων και δοκιμών για τον Covid-19 με συνεργάτες μας στην Αμερική και στην Κίνα. Έχουμε ήδη αποτελέσματα εξόντωσης παρόμοιων ιών (με παρόμοια στρώματα πρωτεϊνών και λιπαρών μορίων που τους περιβάλλουν) σε ποσοστό άνω του 99%’.

Βάσει των παρακάτω μελετών, προκύπτει εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα στην εξόντωση των ιών, μεταξύ άλλων και του προηγούμενου κορωνοϊου SARS (από σχετική μελέτη της Κινέζικης κυβέρνησης).

Μερικές από τις εταιρείες και οργανισμούς στους οποίους έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα της Airius.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την τεχνολογία και τις εφαρμογές των συστημάτων της Airius, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα πωλήσεων της EcoMechanica στο τηλ. 210 2204157 ή στο email: sales@ecomechanica.gr

Νέα εγκατάσταση powerPerfector iQ στην ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώθηκε μία ακόμη νέα εγκατάσταση συστήματος powerPerfector iQ σε κατάστημα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή του Περισσού Αττικής.

Η μονάδα powerPerfector iQ ισχύος 440KVA αναμένεται να εξοικονομήσει περισσότερες από 140.000kWh ετησίως, δηλαδή τουλάχιστον 14.000€ κάθε έτος και να μειώσει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εγκατάστασης έγινε λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ετήσιας κατανάλωσης του καταστήματος και εξαιτίας της υψηλής τάσης του δικτύου διανομής που καταγράφηκε κατά την διάρκεια των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία μας.

Όδευση καλωδίων και μεταλλικών εσχαρών τύπου ΟΒΟ BETTERMANN
Κεντρική μονάδα powerPerfector (main unit)
Η μονάδα powerPerfector iQ σε πλήρη λειτουργία

Ενεργειακές μετρήσεις

Ενεργειακές μετρήσεις από τη μείωση της καταναλισκόμενης ισχύος κατά τη διάρκεια δοκιμών και παραμετροποίησης των συστημάτων παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (μείωση κατά 9%).

Μείωση καταναλισκόμενης ισχύος κατά 9% (πράσινο: pPiQ On, Κόκκινο: pPiQ Οff)

Γ

Βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος

Παράλληλα, το σύστημα powerPerfector βελτιστοποιεί την ποιότητα ισχύος (σταθεροποίηση τάσης, μείωση αρμονικών), προστατεύοντας με τον βέλτιστο τρόπο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του καταστήματος.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η απόλυτη σταθεροποίηση της τάσης των τριών φάσεων μετά την ενεργοποίηση του συστήματος powerPerfector iQ, προσφέροντας απόλυτη προστασία του εξοπλισμού του συγκεκριμένου καταστήματος από τις διακυμάνσεις τάσεις του δικτύου.

Απόλυτη σταθεροποίηση της τάσης μετά την εγκατάσταση του συστήματος powerPerfector iQ

Η νέα μορφή απεικόνισης προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο της λειτουργίας και δυνατότητα παρεμβάσεων στις ρυθμίσεις του συστήματος powerPerfector iQ.

powerPerfector iQ – Web interface

Βελτιστοποίηση τάσης και εξοικονόμηση ενέργειας 

Η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος αποτελεί αποτελεσματική πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πριν δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό τη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και του ενεργειακού αποτυπώματος κτηρίων του τριτογενή τομέα, προσφέροντας προστασία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τη χαμηλή ποιότητα του δικτύου διανομής.

Υπολογίζεται ότι πλέον το 80% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μη βελτιστοποιημένης ποιότητας ισχύος που λαμβάνουν από το δίκτυο διανομής. Η υψηλή τάση και η χαμηλή ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν την κατανάλωση και μειώνουν σημαντικά το χρόνο ζωής του εξοπλισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Η βασική αρχή λειτουργίας της βελτιστοποίηση τάσης είναι ότι ρυθμίζοντας  την εισερχόμενη τάση παροχής της στο βέλτιστο επίπεδο, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όπως τα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων, κινητήρες κ.α. λειτουργούν πιο αποδοτικά, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Μία συσκευή βελτιστοποίηση τάσης θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας ειδικός τύπος μετασχηματιστή, σχεδιασμένος να βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το είδος των φορτίων του κτηρίου και κατά πόσο η κατανάλωση ενέργειάς τους επηρεάζεται από την τάση τροφοδοσίας τους.

Νέες εγκαταστάσεις συστημάτων powerPerfector σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι τέσσερις (4) νέες εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector iQ σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Δύο νέα συστήματα powerPerfector iQ παραδόθηκαν σε πλήρη λειτουργία στα καταστήματα Λιβαδειάς και Καρπενησίου, τα οποία αναμένεται να εξοικονόμησουν περισσότερες από 120.000kWh ετησίως, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

Η αναβαθμισμένη τεχνολογία powerPerfector iQ
σε καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ενεργειακές μετρήσεις

Ενεργειακές μετρήσεις από τη μείωση της καταναλισκόμενης ισχύος κατά τη διάρκεια παραμετροποίησης των συστημάτων παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ενεργειακές μετρήσεις – Μείωση ισχύος καταναλώσεων καταστήματος

Βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος

Παράλληλα, τα συστήματα powerPerfector βελτιστοποιούν την ποιότητα ισχύος (σταθεροποίηση τάσης, μείωση αρμονικών), προστατεύοντας με τον βέλτιστο τρόπο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των καταστημάτων.

Ενδεικτικά, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η απόλυτη σταθεροποίηση της τάσης των τριών φάσεων μετά την ενεργοποίηση του συστήματος powerPerfector iQ, προσφέροντας απόλυτη προστασία του εξοπλισμού από τις διακυμάνσεις τάσεις του δικτύου.

Ενεργειακές μετρήσεις – Απόλυτη σταθεροποίηση τάσης (3phase voltage optimisation)

H 2ετής εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο 2017 σε κατάστημα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας, όπου είχαν διαπιστωθεί υψηλές τιμές τάσης με έντονες διακυμάνσεις και χαμηλή ποιότητα ισχύος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση περιπτώσεων βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού.

H πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας powerPerfector στο κατάστημα ΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

H πιστοποίηση των μετρήσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μετρήθηκε και πιστοποιήθηκε από το εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικών Ισχύος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Απόσπασμα της ενεργειακής μελέτης από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Μετά το πέρας ενός έτους λειτουργίας, εκπονήθηκε μελέτη για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας βάσει του διεθνούς προτύπου IPMVP από πιστοποιημένο IPMVP auditor. Βάσει της σχετικής μελέτης, πιστοποιήθηκε ότι το σύστημα powerPerfector Plus προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 90.000 kWh και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 60 τόννους.

Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας βάσει του προτύπου IPMVP

Κατά την απρόσκοπτη έως και σήμερα λειτουργία του συστήματος powerPerfector παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ισχύος στο κατάστημα, όπου μειώθηκαν οι βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (σύστημα φωτισμού, ανελκυστήρες).

Η τεχνολογία powerPerfector iQ

H νέα τεχνολογία powerPerfector iQ διαχειρίζεται ακόμα πιο αποδοτικά την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και βελτιστοποιεί την ποιότητα ισχύος που τροφοδοτεί κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%, υψηλή ασφάλεια και προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τα συστήματα powerPerfector διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας και προσδόκιμο κύκλο ζωής άνω των 50 ετών.

Με περισσότερες από 7.000 εγκατεστημένες εφαρμογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ν. Αφρική, Αυστραλία και άλλες δεκάδες χιλιάδες στην Ιαπωνία, τα συστήματα powerPerfector κατέχουν ηγετική θέση στην Ευρώπη για ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα.

SILVER βραβείο για τα συστήματα powerPerfector στα Εnergy Mastering Awards 2019

Σημαντική διάκριση απέσπασαν τα συστήματα powerPerfector στην τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2019 , η οποία πραγματοποιήθηκε την την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Radisson Blu Park Hotel.

Τα συστήματα powerPerfector βραβεύτηκαν με το SILVER βραβείο στην κατηγορία Εnergy Efficiency Improvement- Λιανεμπόριο & Supermarkets, για τις εφαρμογές των συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίησης ποιότητας ισχύος powerPerfector, με περισσότερα από 3.000 εγκατεστημένα συστήματα στον κλάδο του Λιανεμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία.

Tο βραβείο παρέλαβε ο κύριος Nickolas Phillips, Yπεύθυνος πωλήσεων Ευρώπης της iESCo – powerPerfector, o κύριος Ιωάννης Πουράκης, Γενικός Διευθυντής της EcoMechanica και ο κύριος Βασίλειος Γεωργιάδης, Τεχνικός Διευθυντής της EcoMechanica, εξουσιοδοτημένης εταιρείας για τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων powerPerfector στην Ελλάδα.

ς

Ο Γενικός Διευθυντής της EcoMechanica κύριος Ιωάννης Πουράκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι: ‘Η διάκριση αυτή επιβραβεύει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων powerPerfector στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του Η/Μ εξοπλισμού σε καταστήματα Retail & Supermarkets. Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς για την εξαιρετική απόδοση των πρώτων συστημάτων μας στην Ελλάδα, σε τέσσερα καταστήματα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ όπου έχει ήδη εγκατασταθεί με απόλυτη επιτυχία η τεχνολογία powerPerfector.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων, Δρ Γιώργος Αγερίδης, στην εισαγωγική ομιλία του, υπογράμμισε πως «η θερμή ανταπόκριση των εταιρειών ηγετών της ελληνικής αγοράς στα Energy Mastering Awards 2019 αποδεικνύει πως η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί πλέον πολύ σημαντική υπόθεση για το επιχειρείν, με στόχο την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής».