Τεχνικός οδηγός CARBON TRUST – Βελτιστοποίηση τάσης & εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τεχνικό οδηγό του οργανισμού CARBON TRUST UK, αναλύεται η έννοια της βελτιστοποίησης τάσης, οι τύποι των καταναλώσεων και ηλεκτρικών φορτίων που υπάρχουν σε κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου της τάσης με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Στον οδηγό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές υπολογισμού της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σχετικά παραδείγματα βελτιστοποίησης τάσης και ποιότητας ισχύος.

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό εδώ..

O οργανισμός CARBON TRUST έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα έχοντας ως σκοπό την υποστήριξη εταιριών και δημόσιων φορέων στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, να εξοικονομήσουν ενέργεια, υποστηρίζοντας εξειδικευμένες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών C02.