Πρόκληση για τις επιχειρήσεις – Ενεργειακή και επιχειρηματική συνέχεια

Στις μέρες μας, η επιχειρησιακή συνέχεια, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που βοηθούν την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στο Video παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόσφατη μελέτη της Centrica αναφορικά με τις επιπτώσεις της χαμηλής ποιότητας ισχύος στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και πως αυτή  επηρεάζει την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

H Centrica αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτοντας εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και εταιρικών πελατών της.