Συστήματα Airius

Αποτελεσματική εξόντωση ιών (και του Covid-19)

Με τα συστήματα Airius PureAir επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα και η εξόντωση ιών (και του Covid-19) σε εσωτερικούς χώρους μέσω της τεχνολογίας PHI (Photohydroionization).

Η κυψέλη τεχνολογίας PHI δημιουργεί υδρουπεροξείδια, φυσικά ιόντα που δρουν ως απολυμαντικοί παράγοντες, τα οποία διοχετεύονται στον αέρα μέσω του ενσωματωμένου ανεμιστήρα.

Η συνεχής κυκλοφορία του αέρα και των υδρουπεροξιδείων προσφέρει συνεχή 24ώρο καθαρισμό των εσωτερικών χώρωνΕπιπλέον, τα συστήματα Airius συμβάλουν στην ομοιόμορφη κατανομή του αέρα βελτιώνοντας τις συνθήκες άνεσης και εξοικονομούν ενέργεια στη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.