Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για επιχειρήσεις: Επιδότηση συστημάτων βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» ύψους 200 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκηρυχθεί ως το τέλος του χρόνου. Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ επιδοτεί τα συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκύψει από:

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και

β) την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος.
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

Οι επενδύσεις που θα γίνουν πρέπει να εξασφαλίζουν μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη.

Πηγή: ertnews.gr 

Τα συστήματα powerPerfector ως λύση εξοικονόμησης ενέργειας

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ επιδοτεί τα συστήματα για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων και προστατεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων από τη χαμηλή ποιότητα του δικτύου διανομής.

Η τεχνολογία powerPerfector ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία το 1993. Τα συστήματα εξελίχθηκαν και πλέον κατασκευάζονται στην Ευρώπη με τεχνικές προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας 15ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε κτηριακές εγκαταστάσεις με υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής, τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, σύντομο χρόνο απόσβεσης και συγχρόνως παρέχουν προστασία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος πχ. υπερτάσεις και βυθίσεις τάσης, οι οποίες συχνά εμφανίζονται στις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν:                                                                                                               

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%
 • Σταθεροποίηση της τάσης ρεύματος
 • Βελτίωση ποιότητας ισχύος (μείωση των αρμονικών, βελτίωση του συντελεστή ισχύος, εξισορρόπηση της τάσης των τριών φάσεων).
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σημαντικό περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος μίας εγκατάστασης.

Εταιρίες και οργανισμοί παγκοσμίου κύρους όπως TESCO, SAINSBURY’S, ASDA, EDF, NATIONAL GRID, OFGEM, LLOYDS, RBS και μεταξύ άλλων οι ξενοδοχειακοί όμιλοι HILTON και QHOTELS , έχουν εγκαταστήσει την τεχνολογία powerPerfector σε δεκάδες εγκαταστάσεις τους και έχουν πετύχει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων τους. 

Στην Ελλάδα, είκοσι  δύο (22) συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί σε καταστήματα του ομίλου Supermarkets AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τι μοναδικό έχει η τεχνολογία VPO®;

Τα συστήματα powerPerfector είναι σχεδιασμένα και κατασκευάζονται με προσανατολισμό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και έχουν άριστη απόδοση (99.94%) στη μέγιστη ισχύ τους. Τα συστήματα της powerPerfector κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τσεχία,  με τις αυστηρότερες Ιαπωνικές προδιαγραφές

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας -powerPerfector iQ
Η τεχνολογία powerPerfector iQ – Απόλυτος έλεγχος της τάσης για μέγιστη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα της powerPerfector έχουν σχεδιαστεί χωρίς κινούμενα μέρη και διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Η βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τύπου τυλιγμάτων χαλκού , γεγονός που από μόνο του προσδίδει εξαιρετική αξιοπιστία λειτουργίας.

Ο αποδοτικός σχεδιασμός των συστημάτων VPO® έχει μηδαμινές απώλειες θερμότητας, άρα δεν χρειάζεται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα τεχνολογίας VPO® έχουν μηδαμινή φθορά στο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.

Σε τι βοηθά η βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος ;

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (οι κινητήρες, οι συμπιεστές των ψυκτικών συγκροτημάτων, τα συστήματα κλιματισμού/αερισμού, ο συμβατικός φωτισμός και η τεχνολογία LED λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της υψηλής τάσης και της χαμηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος. Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων μειώνεται από τις 1000 στις 550 ώρες , εάν τροφοδοτούνται με τάση 240V αντί 230V.  Οι ηλεκτρικές συσκευές καταπονούνται από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος, τις διακυμάνσεις της τάσης και τις αρμονικές οι οποίες συχνά καταστρέφουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η τεχνολογία VPO αποτελεί τη μοναδική τεχνολογία που προστατεύει αποτελεσματικά το σύνολο του εξοπλισμού. Παράλληλα συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πώς μπορεί η τεχνολογία powerPerfector να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

H τεχνολογία powerPerfector θα βοηθήσει την επιχείρησή σας προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15% στους λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα, θα παρέχει προστασία και θα μειώσει το κόστος συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Η EcoMechanica, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της powerPerfector στην Ελλάδα, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν τεχνοοικονομική πρόταση για την επιχείρησή σας,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της EcoMechanica.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις και βιομηχανίες με τις λύσεις powerPerfector

Τα συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων και προστατεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων από τη χαμηλή ποιότητα του δικτύου διανομής.

Η τεχνολογία powerPerfector ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία το 1993. Τα συστήματα εξελίχθηκαν και πλέον κατασκευάζονται στην Ευρώπη με τεχνικές προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας 15ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε κτηριακές εγκαταστάσεις με υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής, τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, σύντομο χρόνο απόσβεσης και συγχρόνως παρέχουν προστασία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος πχ. υπερτάσεις και βυθίσεις τάσης, οι οποίες συχνά εμφανίζονται στις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν:                                                                                                               

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%
 • Σταθεροποίηση της τάσης ρεύματος
 • Βελτίωση ποιότητας ισχύος (μείωση των αρμονικών, βελτίωση του συντελεστή ισχύος, εξισορρόπηση της τάσης των τριών φάσεων).
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σημαντικό περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος μίας εγκατάστασης.

Εταιρίες και οργανισμοί παγκοσμίου κύρους όπως TESCO, SAINSBURY’S, ASDA, EDF, NATIONAL GRID, OFGEM, LLOYDS, RBS και μεταξύ άλλων οι ξενοδοχειακοί όμιλοι HILTON και QHOTELS , έχουν εγκαταστήσει την τεχνολογία powerPerfector σε δεκάδες εγκαταστάσεις τους και έχουν πετύχει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων τους. 

Στην Ελλάδα, είκοσι  δύο (22) συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί σε καταστήματα του ομίλου Supermarkets AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τι μοναδικό έχει η τεχνολογία VPO®;

Τα συστήματα powerPerfector είναι σχεδιασμένα και κατασκευάζονται με προσανατολισμό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και έχουν άριστη απόδοση (99.94%) στη μέγιστη ισχύ τους. Τα συστήματα της powerPerfector κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τσεχία,  με τις αυστηρότερες Ιαπωνικές προδιαγραφές

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας -powerPerfector iQ
Η τεχνολογία powerPerfector iQ – Απόλυτος έλεγχος της τάσης για μέγιστη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα της powerPerfector έχουν σχεδιαστεί χωρίς κινούμενα μέρη και διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Η βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τύπου τυλιγμάτων χαλκού , γεγονός που από μόνο του προσδίδει εξαιρετική αξιοπιστία λειτουργίας.

Ο αποδοτικός σχεδιασμός των συστημάτων VPO® έχει μηδαμινές απώλειες θερμότητας, άρα δεν χρειάζεται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα τεχνολογίας VPO® έχουν μηδαμινή φθορά στο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.

Σε τι βοηθά η βελτίωση ποιότητας ισχύος ;

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (οι κινητήρες, οι συμπιεστές των ψυκτικών συγκροτημάτων, τα συστήματα κλιματισμού/αερισμού, ο συμβατικός φωτισμός και η τεχνολογία LED λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της υψηλής τάσης και της χαμηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος. Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων μειώνεται από τις 1000 στις 550 ώρες , εάν τροφοδοτούνται με τάση 240V αντί 230V.  Οι ηλεκτρικές συσκευές καταπονούνται από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος, τις διακυμάνσεις της τάσης και τις αρμονικές οι οποίες συχνά καταστρέφουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η τεχνολογία VPO αποτελεί τη μοναδική τεχνολογία που προστατεύει αποτελεσματικά το σύνολο του εξοπλισμού. Παράλληλα συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πώς μπορεί η τεχνολογία powerPerfector να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

H τεχνολογία powerPerfector θα βοηθήσει την επιχείρησή σας προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15% στους λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα, θα παρέχει προστασία και θα μειώσει το κόστος συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Η EcoMechanica, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της powerPerfector στην Ελλάδα, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν τεχνοοικονομική πρόταση για την επιχείρησή σας,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της EcoMechanica.

Επικοινωνία:

210 22 04 157 I sales@ecomechanica.gr I www.ecomechanica.gr

H EcoMechanica χορηγός του συνεδρίου Energy Efficiency in Manufacturing Conference 2022

H EcoMechanica υποστήριξε ως χορηγός τη διοργάνωση του συνεδρίου Energy Efficiency in Manufacturing Conference 2022, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου από την Boussias στο ίδρυμα Ευγενίδου.

Ο εμπορικός διευθυντής της EcoMechanica κ. Βασίλειος Γεωργιάδης
σε κοινή παρουσίαση με τον υπεύθυνο του ενεργειακού τμήματος και νέων τεχνολογιών της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κ. Γεώργιο Καραμπάτο παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας powerPerfector και τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ποιότητας ισχύος που έχουν επιτευχθεί σε 15 καταστήματα του ομίλου AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι της EcoMechanica ήταν στη διάθεση των συνέδρων για πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις εφαρμογές της τεχνολογίας powerPerfector, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν το σύστημα powerPerfector 70KVA στο Booth της εταιρείας.

H αναβαθμισμένη τεχνολογία των συστημάτων powerPerfector 3ης γενιάς διαχειρίζεται ακόμα πιο αποδοτικά την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και βελτιστοποιεί την ποιότητα ισχύος που τροφοδοτεί κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%, υψηλή ασφάλεια και προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Με περισσότερες από 7.000 εγκατεστημένες εφαρμογές
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ν. Αφρική, Αυστραλία και τα συστήματα powerPerfector αποτελούν μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας ισχύος και την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα, τριάντα (30) συστήματα powerPerfector θα βρίσκονται σε λειτουργία έως το τέλος του 2022, μειώνοντας δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό αποτύπωμα ελληνικών επιχειρήσεων.

Νέες εγκαταστάσεις powerPerfector iQ σε βιομηχανικά κτήρια

H τεχνολογία powerPerfector αναμένεται να τοποθετηθεί σε τρία (3) βιομηχανικά κτήρια, δύο εκ των οποίων στη βιομηχανία ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector!

powerPerfector: H λύση στο υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις

Η ανάγκη για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα μείωσης της κερδοφορίας τους, δεδομένων των πολύ μεγάλων αυξήσεων που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς ρεύματος του τελευταίου εξαμήνου. Κρίνεται αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να βρεθούν τρόποι για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Υπολογίζεται ότι το 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια εξαιτίας της μη βελτιστοποιημένης ποιότητας ισχύος που λαμβάνουν από το δίκτυο διανομής. Η υψηλή τάση και η χαμηλή ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν την κατανάλωση και μειώνουν σημαντικά το χρόνο ζωής του εξοπλισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων. Έχει παρατηρηθεί -την τελευταία δεκαετία- σημαντική αύξηση του μέσου όρου της τάσης διανομής και μείωση της ποιότητας ισχύος με την παρουσία έντονων διακυμάνσεων τάσης και αρμονικών.

H τεχνολογία powerPerfector ως βέλτιστη λύση εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

Η τεχνολογία VPO® των συστημάτων powerPerfector κατέχει ηγετική θέση με δεκάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Συμβάλει δραστικά  στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15% σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας.

Τα συστήματα powerPerfector διαθέτουν πατενταρισμένη τεχνολογία η οποία ξεκίνησε να εγκαθίσταται στην Ιαπωνία το 1993.  Η τεχνολογία VPO® δεν αποτελεί μόνο μία πρωτοποριακή τεχνολογία για την βελτιστοποίηση της τάσης. Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ισχύος που παρέχεται από το δίκτυο διανομής, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία και προστασία του εξοπλισμού.

Η τεχνολογία powerPerfector – Λύσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις

Τα συστήματα powerPerfector προστατεύουν αποτελεσματικά τις κτηριακές εγκαταστάσεις από υπερτάσεις δικτύου,  οι οποίες συχνά προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Η τεχνολογία VPO διαθέτει εξαιρετικά υψηλή απόδοση λειτουργίας με παθητικό σχεδιασμό. Τα συστήματα powerPerfector διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση και προσδόκιμο κύκλο ζωής άνω των 50 ετών. Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και διαθέτουν χαμηλό κόστος χρήσης.

Οργανισμοί και εταιρίες παγκοσμίου κύρους όπως οι AB BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, TESCO, SAINSBURY’S, ASDA, EDF, NATIONAL GRID (UK), OFGEM, NHS, LLOYDS, BARCLAYS, Η&Μ, ΑΧΑ, SIEMENS, HILTON HOTELS, έχουν επιλέξει να εγκαταστήσουν την τεχνολογία powerPerfector με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Με περισσότερες από 7.000 εγκατεστημένες εφαρμογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ν. Αφρική, Αυστραλία και άλλες δεκάδες χιλιάδες στην Ιαπωνία, τα συστήματα powerPerfector αποτελούν μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση ποιότητας ισχύος  και την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτηριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα, δέκα πέντε (15) συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις από το 2019 ενώ αναμένονται συνολικά είκοσι πέντε (25) συστήματα σε λειτουργία εντός του 2022.  

Τι μοναδικό έχει η τεχνολογία VPO®;

Τα συστήματα powerPerfector είναι σχεδιασμένα και κατασκευάζονται με προσανατολισμό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά κα έχουν άριστη απόδοση (99.94%) στη μέγιστη ισχύ τους. Τα συστήματα της powerPerfector κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τσεχία,  με τις αυστηρότερες Ιαπωνικές προδιαγραφές

Η τεχνολογία powerPerfector iQ – Απόλυτος έλεγχος της τάσης για μέγιστη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα της powerPerfector έχουν σχεδιαστεί χωρίς κινούμενα μέρη και διαθέτουν 15ετή εργοστασιακή εγγύηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Η βελτιστοποίηση ποιότητας ισχύος επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τύπου τυλιγμάτων χαλκού , γεγονός που από μόνο του προσδίδει εξαιρετική αξιοπιστία λειτουργίας.

Ο αποδοτικός σχεδιασμός των συστημάτων VPO® έχει μηδαμινές απώλειες θερμότητας, άρα δεν χρειάζεται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα τεχνολογίας VPO® έχουν μηδαμινή φθορά στο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.

Σε τι βοηθά η βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος ;

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (οι κινητήρες, οι συμπιεστές των ψυκτικών συγκροτημάτων, τα συστήματα κλιματισμού/αερισμού, ο συμβατικός φωτισμός και η τεχνολογία LED λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της υψηλής τάσης και της χαμηλής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος. Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων μειώνεται από τις 1000 στις 550 ώρες , εάν τροφοδοτούνται με τάση 240V αντί 230V.  Οι ηλεκτρικές συσκευές καταπονούνται από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος, τις διακυμάνσεις της τάσης και τις αρμονικές οι οποίες συχνά καταστρέφουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η τεχνολογία VPO αποτελεί τη μοναδική τεχνολογία που προστατεύει αποτελεσματικά το σύνολο του εξοπλισμού. Παράλληλα συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πώς μπορεί η τεχνολογία powerPerfector να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

H τεχνολογία powerPerfector θα βοηθήσει την επιχείρησή σας προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15% στους λογαριασμούς ρεύματος. Παράλληλα, θα παρέχει προστασία και θα μειώσει το κόστος συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Η EcoMechanica, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της powerPerfector στην Ελλάδα, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν τεχνοοικονομική πρόταση για την επιχείρησή σας,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της EcoMechanica.

Επικοινωνία:

210 22 04 157 I sales@ecomechanica.gr I www.ecomechanica.gr

Βρόχος το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Εάν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν κυρίως ένα στατιστικό μέγεθος και μία από τις λανθάνουσες αιτίες της αύξησης του ενεργειακού κόστους, τις τελευταίες ώρες είναι ένας πραγματικός εφιάλτης με δύο πτυχές: την εκτίναξη των τιμών και την επάρκεια. Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εισήλθε σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας μετά την εμπόλεμη τροπή που πήρε η κρίση στην Ουκρανία. Την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής οι τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη και προκάλεσαν πραγματική ανατριχίλα στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. που λίγες εβδομάδες πριν είχαν αρχίσει να μετράνε ανάποδα για την έξοδο από την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και τις συμπληγάδες των πληθωριστικών πιέσεων. Η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό TTF μετά μια υψηλή ενδοημερήσια διακύμανση στα 144 ευρώ/MWh έκλεισε την Πέμπτη στα 120 ευρώ/MWh καταγράφοντας αύξηση 35% σε μια ημέρα, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος. Μέσα σε μία ημέρα η χονδρεμπορική τιμή στην ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 34,10% και εκτοξεύτηκε στα υψηλά των 235 ευρώ/MWh. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η τιμή του αργού που έσπασε για πρώτη φορά από το 2014 το φράγμα των 100 δολαρίων/βαρέλι. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον διπλό εφιάλτη τιμών και επάρκειας, παράγοντες που δεν της επέτρεψαν να εξαντλήσει το χαρτί των κυρώσεων έναντι της Μόσχας. Ετσι, προκειμένου να «πυροβολήσει τα πόδια της» απέφυγε, επί του παρόντος τουλάχιστον, να συμπεριλάβει στο πακέτο κυρώσεων την απομόνωση του ρωσικού τραπεζικού συστήματος από το σύστημα ενδοτραπεζικών συναλλαγών SWIFT, κάτι που θα οδηγούσε τη Μόσχα στο να κατεβάσει τις στρόφιγγες. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό και με τις πληροφορίες που έφεραν τον Πούτιν πρόθυμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι οδήγησε σε αποκλιμάκωση της τιμής ενέργειας, ο εφιάλτης ωστόσο παραμένει όσο κλιμακώνεται η κρίση στην Ουκρανία.Το οικονομικό επιτελείο καταρτίζει μηχανισμούς για επιδοτήσεις, το ύψος των οποίων θα διαφοροποιείται ανά επιχειρηματικό κλάδο.Οι εξελίξεις χτύπησαν συναγερμό και στην ελληνική κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύει το ζήτημα ενός κεντρικού συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επαναφέρει στη Σύνοδο Κορυφής την πρόταση της Ελλάδας για τη σύσταση ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία και συμπεριλήφθηκε στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Η ελληνική πρόταση αναφέρεται στη σύσταση ενός ταμείου, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από αδιάθετα δικαιώματα ρύπων που διατηρεί «παγωμένα» ο ευρωπαϊκός μηχανισμός MSR ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, από δημοπρασίες μελλοντικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, στο ταμείο αυτό θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 100 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,5 δισ. αναλογούν στην Ελλάδα.

Μαζί με την επαναφορά της εν λόγω πρότασης, ο πρωθυπουργός θα επαναφέρει στην DGcom το αίτημα για αυξημένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, που είχε υποβληθεί στο παρελθόν και απορρίφθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της «Κ», το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ καταρτίζει τους μηχανισμούς για τις επιδοτήσεις, το ύψος των οποίων θα διαφοροποιείται ανά κλάδο, με κριτήριο το ποσοστό συμμετοχής του ενεργειακού κόστους στο συνολικό λειτουργικό κόστος αλλά και τις οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας. Η κυβέρνηση φέρεται να αναζητεί στοχευμένα μέτρα για τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται από το υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και τις επιπτώσεις από τη μετακύλιση αυτού του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα που καταλήγει στον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό φέρεται να επισπεύδει και τις διαδικασίες για την επιστροφή ενός ποσού ύψους 120 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις μέσης τάσης, που αντιστοιχεί σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανία. Και αυτό το ποσό θα δοθεί από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ με νομοθετική ρύθμιση και αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η οποία καθυστερεί λόγω ολιγωρίας του ΔΕΔΔΗΕ να παραδώσει στον ΔΑΠΕΕΠ, που διαχειρίζεται τον σχετικό λογαριασμό, τα στοιχεία των δικαιούχων. Για την κυβέρνηση η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει προτεραιότητα, αντιλαμβάνεται ωστόσο ότι υπό το φως των νέων εξελίξεων δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να καλύψουν τα ποσά που απαιτούνται. Για το 2022 ξεκινάει με ένα «κουμπαρά» 3 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 1,5 δισ. από τα έσοδα δημοπρασιών ρύπων και ένα αντίστοιχο ποσό από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ που εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους θα είναι πλεονασματικός κατά 2 δισ. ευρώ. Οι ανάγκες ωστόσο για μέτρα κοινωνικής στήριξης, όπως εκτιμήθηκε και στις συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, είναι πολύ μεγαλύτερες και αναμένεται να διογκωθούν λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Συνεχής εγρήγορση και μέτρα ασφαλείας για επάρκεια ενέργειας

Σε συνεχή εγρήγορση βρίσκονται τα αρμόδια επιτελεία και για το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας. Αν και η Ελλάδα καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν –επί του παρόντος τουλάχιστον– λόγοι ανησυχίας, καθώς αυτό δεν διέρχεται μέσω της Ουκρανίας, αλλά μέσω της Τουρκίας και του αγωγού TurkStream. Η κλιμάκωση της έντασης, ωστόσο, στην Ουκρανία υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν προληπτικά μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού, ακόμη και στο ακραίο σενάριο πλήρους διακοπής των ροών ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση η τροφοδοσία της αγοράς θα περιοριστεί στις εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του TΑΡ (1 δισ. κ.μ. αερίου) και στη δυναμικότητα αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG της Ρεβυθούσας. Εκτίμηση πάντως του ΔΕΣΦΑ είναι ότι η Ρωσία δύσκολα θα κόψει τις ροές μέσω του TurkStream, ακόμη κι αν κλείσει τις στρόφιγγες στους άλλους αγωγούς της Ευρώπης, κι αυτό γιατί διέρχεται μέσω της Τουρκίας και της Βουλγαρίας και καταλήγει στη Σερβία, χώρες φιλικά προσκείμενες στη Μόσχα, που δεν θα ήθελε να πλήξει και να τις στρέψει εναντίον της. Για το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συγκάλεσε την Παρασκευή εκτάκτως την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων με τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, του ΑΔΜΗΕ και της Elpedison. Αυτό που κυρίως απασχόλησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων είναι το πώς θα διασφαλισθεί η επάρκεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο υπουργός φέρεται να ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ να δώσει τις επόμενες ημέρες προτεραιότητα στη χρήση αερίου από τους αγωγούς, αφενός για να διατηρούνται υψηλά τα αποθέματα LNG στη Ρεβυθούσα και αφετέρου γιατί η τιμή του είναι χαμηλότερη από τις τιμές που διαμορφώνονται στη spot αγορά του LNG. Eπίσης, έδωσε κατευθύνσεις για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που υπάρχει για την υποκατάσταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ώστε να μειωθούν οι τιμές ρεύματος. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη χρήση των υδροηλεκτρικών, χωρίς βέβαια να διακυβεύεται η επάρκεια του συστήματος τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των υψηλών αιχμών και πιθανότατα μεγαλύτερη χρήση των λιγνιτικών μονάδων, όταν η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλή.Στην περίπτωση του ακραίου σεναρίου η δυναμικότητα της Ρεβυθούσας θα αυξηθεί με την έλευση δύο φορτίων LNG πέραν των προγραμματισμένων για τον Μάρτιο. Παράλληλα, σε λειτουργία θα τεθούν όλες οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και πέντε μονάδες φυσικού αερίου θα δουλέψουν με ντίζελ κατά διαστήματα και εκ περιτροπής, γιατί η τεχνολογία τους δεν μπορεί να υποστηρίξει συνεχή λειτουργία με εναλλακτικό καύσιμο, αλλά και γιατί απαιτείται χρόνος για την αναπλήρωση του καυσίμου στις δεξαμενές.

Πρόκειται για τις μονάδες Κομοτηνή και Λαύριο 4 της ΔΕΗ, τις μονάδες Θίσβη και Θεσσαλονίκης της Elpedison και τις μικρές μονάδες της Ηρων, συνολικής ισχύος άνω των 1.700 MW, οι οποίες έχουν διασφαλίσει ήδη τα απαραίτητα αποθέματα.  Οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ διαθέτουν επίσης, σύμφωνα με τον υπουργό, αποθέματα για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκονται και τα υδάτινα αποθέματα των υδροηλεκτρικών μονάδων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών αερίου μέσω του TΑΡ. Η Ελλάδα θα συνδράμει εάν χρειαστεί και τη Βουλγαρία με LNG από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας,  θέτοντας τη λειτουργία τον υφιστάμενον αγωγό που συνδέει τα συστήματα των δύο χωρών,  σε αντίστροφη ροή. ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΠΑ παραμένουν σε αυξημένη εγρήγορση και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για να αξιολογούν κάθε ημέρα και πολλές φορές ανά ώρα τα δεδομένα και να προσαρμόσουν αντίστοιχα τον σχεδιασμό τους για τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της χώρας σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, όπως και το Μαξίμου, το οποίο ενημερώνεται άμεσα για κάθε εξέλιξη στο μέτωπο της επάρκειας. Οι τελευταίες εξελίξεις και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ενεργειακή αγορά θα συζητηθούν στο συμβούλιο υπουργών ενέργειας τη Δευτέρα, το οποίο συγκάλεσε η γαλλική προεδρία, κάνοντας αποδεκτό το αίτημα που υπέβαλαν από κοινού χθες Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία με πρωτοβουλία του υπουργού Κώστα Σκρέκα.

Πηγή: kathimerini.gr

Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση της τιμής TTF του φυσικού αερίου στα 131 ευρώ/MWh, οι τιμές τόσο του αερίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πιέζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.Ενδεικτικά για σήμερα στην ελληνική αγορά η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος θα διαμορφωθεί στα 298,71 ευρώ/MWh, ενώ ο μέσος όρος του Μαρτίου διαμορφώνεται σημαντικά υψηλότερα από τον Φεβρουάριο, στα 312,15 ευρώ/MWh.

Σε αυτό το περιβάλλον πιθανότατα αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες αυξημένες επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Εκτός όμως από τις επιδοτήσεις η κυβέρνηση εξετάζει και άλλα μέτρα για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας, των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών που πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί σχέδιο για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται σε ομάδες επιχειρήσεων ή βιομηχανιών να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες.Σημειώνεται ότι για να εγκαταστήσει σήμερα μια επιχείρηση σύστημα αυτοπαραγωγής net metering θα πρέπει να έχει βρει τον κατάλληλο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου και θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.Με τη λύση που προωθείται θα επιτραπεί σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θα μπορούν να εγκαταστήσουν συστήματα virtual net metering, όπου θα μπορούν να τοποθετήσουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικόπεδα που θα μπορούν να βρίσκονται σε άλλη τοποθεσία, προκειμένου στη συνέχεια να γίνεται ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός.

Για να προχωρήσει αυτή η λύση, η κυβέρνηση προβλέπεται να προχωρήσει στην αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας ενώ παράλληλα εξετάζεται να υπάρξει και επιδότηση για την απόκτηση του εξοπλισμού όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα εξετάζεται να υπάρξει και επιπλέον επιδότηση για τις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικά πάρκα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ταμείο ανάκαμψης υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες όταν εγκαταστήσουν τα συστήματα αυτοπαραγωγής, εικονικής ή όχι, θα επωφεληθούν του σημαντικά χαμηλότερου ενεργειακού κόστους που θα προκύψει.

Πηγή: capital.gr