Πρόκληση για τις επιχειρήσεις – Ενεργειακή και επιχειρηματική συνέχεια

Στις μέρες μας, η επιχειρησιακή συνέχεια, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που βοηθούν την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στο Video παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόσφατη μελέτη της Centrica αναφορικά με τις επιπτώσεις της χαμηλής ποιότητας ισχύος στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και πως αυτή  επηρεάζει την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

H Centrica αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτοντας εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και εταιρικών πελατών της.

powerPerfector iQ – 9% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Ξενοδοχείο Novotel (London,UK)

CASE STUDY: Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ξενοδοχείο Novotel London City South μέσω της τεχνολογίας powerPerfector iQ

Εισαγωγή

Το ξενοδοχείο Novotel London City South ανήκει στον όμιλο ξενοδοχείων της Accor Hotels, βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου και διαθέτει 182 δωμάτια.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου Novotel ανέθεσε τον Ιανουάριο του 2015 στην iESCo τη μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector 440KVA (Standard Unit) με 9% σταθερό ποσοστό βελτιστοποίησης της τάσης.
Η λύση

Δεδομένης της νέας εξελιγμένης τεχνολογίας powerPerfector iQ, η διοίκηση του ξενοδοχείου αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2017 την αναβάθμιση του συστήματος powerPerfector, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι διακυμάνσεις της τάσης από το δίκτυο διανομής.

Μετά την αναβάθμιση του συστήματος powerPerfector και κατόπιν των ενεργειακών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε:

 Αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%
• Αναβάθμιση της ασφάλειας στην εγκατάσταση, μέσω της προστασίας του εξοπλισμού από αυξομειώσεις και βυθίσεις της τάσης.
• Απόλυτη σταθεροποίηση και βελτίωση της εξισορρόπησης τάσης του δικτύου

Το αποτέλεσμα

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το ποσοστό του 9%, ενώ μέσω των εναλλαγών λειτουργίας (on-off) ήταν άμεση η εξαγωγή των αποτελεσμάτων εξοικονόμησης.

Συνοπτικά, τα οφέλη της τεχνολογίας powerPerfector iQ είναι:

• Αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας κατά 30% (σε σχέση με την τεχνολογία powerPerfector Standard)
• Απόλυτα ελεγχόμενη σταθεροποίηση τάσης (με ακρίβεια 0.1V)
• Εξαιρετικά άμεσος χρόνος απόκρισης (250ms)
• Υψηλότερη προστασία του εξοπλισμού από υπερτάσεις βυθίσεις και αυξομειώσεις της τάσης
• Απομακρυσμένος έλεγχος και τηλεμετρία

Το αναλυτικό report εξοικονόμησης ενέργειας:

AA – Accor – Novotel London City South – pPiQ Savings report v.1  (download)