Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης

Η βελτιστοποίηση τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις” –  Environmental Technology Center, University of  Nottingham – UK

Εξοικονόμηση Ενέργειας | Στον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας του Πανεπιστήμιου Nottingham γίνεται εκτενής αναφορά για την μέθοδο βελτιστοποίησης τάσης και τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται: βελτιστοποίηση τάσης αποτελεί μία πρακτική για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μειώνει την τάση λειτουργίας του εξοπλισμού της εγκατάστασης με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις ενεργειακές απώλειές του, προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και  μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ισχύος συμβάλει στη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και στη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του’.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ:  http://www.nottingham.ac.uk/etc/guide-voltageoptimisation.php

H απεικόνιση της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη λειτουργία του συστήματος powerPerfector

Το σύστημα βελτίωσης ποιότητας ισχύος powerPerfector Plus εγκαταστάθηκε το Φεβρουάριο του 2017 σε κατάστημα της αλυσίδας ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή της Χαλκίδας N. Ευβοίας, στο οποίο είχαν διαπιστωθεί υψηλές τιμές τάσης με έντονες διακυμάνσεις και χαμηλή ποιότητα ισχύος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση περιπτώσεων βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού.

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μετρήθηκε και πιστοποιήθηκε από το εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικών Ισχύος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε ετήσια βάση, το σύστημα powerPerfector Plus αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80.000 kWh και τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα στο περιβάλλον κατά 88 τόνους. H τεχνολογία VPO προσφέρει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν υψηλές καταναλώσεις από συστήματα φωτισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων και συστημάτων κλιματισμού. Τα συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερα από 2.500 καταστήματα Super Μarkets στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τα οποία περισσότερα από 1.500 συστήματα να έχουν εγκατασταθεί στην αλυσίδα TESCO.

Η βελτιστοποίηση τάσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις

‘Βελτιστοποίηση τάσης – 10 tips για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις –  David Lewis, Εnergy Μanagement Εxpert, Schneider Electric

Στο σχετικό άρθρο του (12/05/2014) , ο David Lewis, προτείνει δέκα σημεία (tips) για την επιλογή και εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης τάσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ο David Lewis μεταξύ άλλων αναφέρει: ‘Η εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης τάσης σε συνδυασμό με ένα πλήρες σύστημα ενεργειακών μετρήσεων και καταγραφών, αποτελεί μία από τις ευκολότερες και πιο αποδοτικές λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων’.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ:  https://www.voltimum.co.uk/articles/voltage-optimisation-top-10-tips