Νέες εγκαταστάσεις powerPerfector iQ σε βιομηχανικά κτήρια

H τεχνολογία powerPerfector αναμένεται να τοποθετηθεί σε τρία (3) βιομηχανικά κτήρια, δύο εκ των οποίων στη βιομηχανία ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector!