Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πως μπορεί η τεχνολογία VPO να βοηθήσει τη λειτουργία της επιχείρησης σας, επικοινωνώντας σήμερα μαζί μας για μία δωρεάν οικονομοτεχνική πρόταση.

Προετοιμασία αρχικής μελέτης

appraisalΜπορούμε να σας παρουσιάσουμε μία αρχική τεχνοοικονομική μελέτη επένδυσης, έχοντας διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες (βάσει του τελευταίου 12μήνου λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος):

  • Τη συνολική ετήσια κατανάλωση (kWh)
  • Τις μέγιστες τιμές (αιχμής) ισχύος (kW) του προηγούμενου έτους
  • Τις χρεώσεις ενέργειας (€/kWh) του παρόχου σας

 

 

Προετοιμασία αναλυτικής τεχνοοικονομικής πρόταση

validationΚατόπιν της αυτοψίας μας στην εγκατάστασή σας, θα σας παραδώσουμε μία αναλυτική μελέτη που θα περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των φορτίων κατανάλωσης
  • Καταγραφή των διακυμάνσεων τάσης δικτύου με ειδικό καταγραφικό εξοπλισμό
  • Αναλυτική πρόταση εγκατάστασης του συστήματος

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, θα σας παρουσιάσουμε μία πλήρης και ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Εγκατάσταση συστήματος powerPerfector

implementationΤο επόμενο βήμα είναι να σας παραδώσουμε και να εγκαταστήσουμε τον εξοπλισμό στο κτήριό σας,  αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία διαχείρισης του έργου (μελέτη εφαρμογής, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύνδεση και εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος)

Θα φροντίσουμε όλες οι εργασίες να γίνουν:

  • σε χρονικό διάστημα που δεν εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας
  • συνήθως εκτός των ωρών εργασίας

Η εγκατάσταση του συστήματος PowerPerfector πραγματοποιείται χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας και απαιτείται διακοπή ηλεκτροδότησης μόνο για ένα χρονικό διάστημα 2 έως 4 ωρών.

 

Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας – Πιστοποίηση αποτελεσμάτων

measurementΘα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και θα σας παραδώσουμε αναλυτική έκθεση  βάσει του προτύπου IPMVP από πιστοποιημένο φορέα κοινής αποδοχής,

στην οποία θα αναφέρονται:

  • Η πραγματική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh
  • Οι ενεργειακές μετρήσεις και αποτελέσματα που επαληθεύουν την αρχική μελέτη μας