Μονάδες WehoPuts

Πληροφορίες

H KWH Pipe, εταιρία μέλος του ομίλου KWH Group, εξιδικεύεται σε βιώσιμες λύσεις και τεχνολογίες για τη μεταφορά και την αποθήκευση των υγρών και αερίου, καθώς και την επεξεργασία των λυμάτων.

H KWH Pipe αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται πλήρη συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανικές, δημοτικές και κατασκευαστικές εφαρμογές, περιβαλλοντικών προϊόντων, προ-μονωμένων συστήματα σωληνώσεων και ειδικά μηχανήματα και την τεχνολογία παραγωγής.

Περισσότερες Πληροφορίες : εδώ !

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων

Το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους στον Πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια οι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι, οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την συνεχόμενη μόλυνση λόγω της έλλειψης αποχετευτικών δικτύων σε πολλές περιοχές της Αττικής και της επαρχίας.

Τα λύματα περιέχουν εκτός από το οργανικό φορτίο και χημικό (κυρίως φωσφορικό από τα ανθρώπινα λύματα) με αποτέλεσμα το νερό να μολύνεται , να γίνεται χημικά ενεργό και να επιταχύνει το φαινόμενο του Ευτροφισμού. Τα φωσφορικά φορτία των λυμάτων είναι από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην μόλυνση των υδάτινων πόρων, οδηγούν στην μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου, προκαλούν δυσοσμία και εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Οι απορροφητικοί βόθροι που συχνά κατασκευάζονται είναι επιζήμιοι για το περιβάλλον και επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, συναντούμε πολλές περιπτώσεις όπου τα λύματα έρχονται στην επιφάνεια ή σε γειτονικές κατοικίες και υπόγειους χώρους, προκαλώντας εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας. Από την άλλη πλευρά, η κατασκευή στεγανών βόθρων αποτελεί μία ασφαλέστερη λύση αλλά απαιτεί συχνές εκκενώσεις που είναι οικονομικά ασύμφορες.

Ένας αυτόνομος βιολογικός βόθρος έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί επί τόπου τα λύματα που παράγονται από μια εγκατάσταση, όπως ένα συγκρότημα κατοικιών, μια βιομηχανία, ένα ξενοδοχείο ή ένα απομονωμένο οικισμό. Είναι η ιδανική λύση για εφαρμογή σε κατοικίες και κτιριακά συγκροτήματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κάποιο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι βιολογικοί της WehoPuts βασίζονται στην τεχνολογία SBR (Sequence Batch Reactor), προσφέρουν τριτοβάθμια επεξεργασία επιτυγχάνοντας εξαιρετικά υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων και συγκράτηση του φωσφορικού φορτίου (>95%*). Εξυπηρετούν κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες και κάμπινγκ, καθώς επίσης και ολόκληρους οικισμούς εκτός δημοτικού αποχετευτικού δικτύου.

* Μέσος όρος από τις μετρήσεις σε βιολογικούς της WehoPuts.