Μέτρηση & διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας

Συστήματα μέτρησης - Ενεργειακή διαχείριση εγκαταστάσεων

Η εταιρία μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους της αγοράς και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την καταγραφή και διαχείριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτηριακών και μη εγκαταστάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς:

  • Καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αυτοματισμού και παρεμβάσεων εξοικονόμησης σε Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτισμός, κλιματισμός, ενεργειακή διαχείριση κτιρίων)
  • Διαχείρισης και απομακρυσμένου ελέγχου συστημάτων οδοφωτισμού με κορυφαίας τεχνολογίας λύσεις
  • Αυτοματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου αντλιοστασίων, δεξαμενών και μονάδων παραγωγής