Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector

Αξιοπιστία

Τα συστήματα της powerPerfector έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην έχουν κινούμενα μέρη και ηλεκτρονικά, διαθέτοντας 15ετή γραπτή εγγύηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Η βελτιστοποίηση τάσης και ποιότητας ρεύματος επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τύπου μετασχηματιστή χαμηλής τάσης που διαθέτουν, γεγονός που από μόνο του προσδίδει εξαιρετική αξιοπιστία.

Από το 1993, περισσότερα από 10.000 συστήματα powerPerfector έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως χωρίς καμία αναφορά βλάβης. Το συστήματα δεν χρειάζονται καμία απολύτως συντήρηση και έχουν προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 50 έτη.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός καθώς και η ποιότητα κατασκευής των συστημάτων βελτιστοποίησης τάσης powerPerfector επιτυγχάνουν εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας για κάθε εφαρμογή.

Λεπτομέρειες κατασκευής

H μόνωση των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή είναι κατηγορίας Η (180οC), μεγαλύτερη από την κατηγορία F (155oC) που ορίζουν τα πρότυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερφόρτωση, χάρη στην τεχνολογία VPO και στην ποιότητα κατασκευής, αυτή μπορεί να φτάσει στο 50% για μία ώρα ή στο 10% για 3 ώρες λειτουργίας.

Ο αποδοτικός σχεδιασμός των συστημάτων VPO® έχει μηδαμινές απώλειες θερμότητας, άρα δεν χρειάζεται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους ή κάποιο σύστημα μηχανικού αερισμού. Για αυτό το λόγο, τα συστήματα τεχνολογίας VPO® έχουν μηδαμινή φθορά στο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.

Η απόδοση των συστημάτων βελτιστοποίησης τάσης της powerPerfector, βασίζεται στην υψηλή πυκνότητα και τον εξειδικευμένο τρόπο κατασκευής των τυλιγμάτων χαλκού, τα οποία ουσιαστικά αποτελούνται από βιομηχανικές λεπτές πλάκες (φύλλα). Ο πυρήνας του συστήματος είναι χάλυβας πυριτίου χαμηλής μαγνητικής ροπής, μετατοπισμένος κατά 90 ηλεκτρικές μοίρες.

Η υψηλή ποιότητα των ελασμάτων χαλκού, ο ειδικός τρόπος κατασκευής και συγκόλλησής τους καθώς και οι συνεχείς και αδιάκοποι έλεγχοι ποιότητας κατά τη διάρκεια κατασκευής, αποτελούν εγγύηση για τον αποδοτικό τρόπο λειτουργίας και την υψηλή απόδοση των συστημάτων powerPerfector.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συμβάλουν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλός δείκτης απόδοσης της τάξεως του 99,94%.