Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector

Σε αντίθεση με το βασικό μοντέλο βελτιστοποίησης τάσης powerPerfector , το μοντέλο powerPerfector Plus δίνει τη δυνατότητα δυναμικών ρυθμίσεων της τάσης, ειδικά σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τάση του ρεύματος.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις όπου υπάρχει εξειδικευμένος και ευαίσθητος ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός, δεδομένου ότι το σύστημα powerPerfector Plus προσφέρει την μέγιστη δυνατή προστασία σε διακυμάνσεις τάσεων.

Διαθέτει επίσης σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και εποπτείας, ενώ είναι απολύτως συμβατό με εφαρμογές δικτύων τύπου Smart Grid.