Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector

Οφέλη τεχνολογίας (VPO®) σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Εξοικονόμηση ενέργειας   Βελτίωση συντελεστή ισχύος
Χιλιάδες κτηριακές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας από 6 έως 15% Έχει αποδειχτεί ότι η τεχνολογία VPO βελτιώνει τον συντελεστή ισχύος έως και 10%.
 
Μείωση αρμονικών ρεύματος Προστασία υπερτάσεων
Τα συστήματα της powerPerfector μειώνουν δραστικά τις αρμονικές στην εγκατάστασή σας και βοηθούν την εξισορρόπηση των τριών φάσεων. Τα συστήματα της powerPerfector προστατεύουν την εγκατάσταση από τις επιπτώσεις των κοινών υπερτάσεων του δικτύου, οι οποίες μπορούν συχνά να είναι καταστροφικές για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.