Συστήματα βελτιστοποίησης τάσης POWERPERFECTOR

Μικρότερο κόστος συντήρησης και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Είναι γνωστό ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός λειτουργεί αποδοτικά στην ιδανική τάση των προδιαγραφών του. Τα συστήματα της powerPerfector τροφοδοτούν τον εξοπλισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εξασφαλίζοντας έτσι την μακροζωία του. Είναι σίγουρα δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό εξοικονόμησης της συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. Όμως, οι πελάτες της powerPerfector αναφέρουν ότι έχουν διαπιστώσει μείωση τουλάχιστον κατά 10% του κόστους συντήρησης.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία VPO® συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βοηθώντας την προστασία του περιβάλλοντος.