Συστήματα βελτιστοποίησης τάσης POWERPERFECTOR

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Το ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια όπου έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα της powerPerfector κυμαίνεται από 6-15%, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης και το ενεργειακό προφίλ του κτηρίου.

Η τεχνολογία VPO® αποτελεί την καλύτερη επιλογή στον τομέα της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εταιρίες όπως η TESCO, DEFRA, HILTON έχουν επιλέξει την εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector σε εκατοντάδες εγκαταστάσεις τους.

O δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI) βρίσκεται κατά μέσο όρο στο ποσοστό του 30% και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη μεγαλύτερος, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη.

Έτσι εξηγείται γιατί πολλές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες, κυβερνητικοί οργανισμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν επιλέξει τις ολοκλημένες λύσεις της powerPerfector.

Μικρότερο κόστος συντήρησης και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Είναι γνωστό ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός λειτουργεί αποδοτικά στην ιδανική τάση των προδιαγραφών του. Τα συστήματα της powerPerfector τροφοδοτούν τον εξοπλισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εξασφαλίζοντας έτσι την μακροζωία του. Είναι σίγουρα δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό εξοικονόμησης της συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. Όμως, οι πελάτες της powerPerfector αναφέρουν ότι έχουν διαπιστώσει μείωση τουλάχιστον κατά 10% του κόστους συντήρησης.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία VPO® συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βοηθώντας την προστασία του περιβάλλοντος.