Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας powerPerfector

Οφέλη τεχνολογίας (VPO®)

Η λύση στην Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια όπου έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα της powerPerfector, κυμαίνεται από 6-15%, ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ του κτηρίου και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης.

Η τεχνολογία VPO® αποτελεί την βέλτιστη επιλογή στον τομέα της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αλυσίδες εταιριών όπως η TESCO, DEFRA, HILTON, ΑΧΑ κ.α, έχουν επιλέξει τα συστήματα της powerPerfector σε εκατοντάδες εγκαταστάσεις τους. Οι εγκαταστάσεις των συστημάτων powerPerfector ξεπερνούν τις 10.000 παγκοσμίως, εκ των οποίων 4.500 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

O δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI) είναι -κατά μέσο όρο- στο ποσοστό του 30%, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής της κυμαίνεται από 2 έως και 3 έτη.

Μείωση κόστους συντήρησης και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός λειτουργεί αποδοτικά στην ιδανική τάση των προδιαγραφών του. Τα συστήματα της powerPerfector τροφοδοτούν τον εξοπλισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας έτσι το μέγιστο χρόνο ζωής του. Οι πελάτες της powerPerfector αναφέρουν ότι έχουν διαπιστώσει μείωση τουλάχιστον κατά 10% του κόστους συντήρησης.

Συνοπτικά, τα συστήματα powerPerfector προσφέρουν :

  • Εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%
  • Βελτίωση ποιότητας ρεύματος (Μείωση των αρμονικών, βελτίωση του συντελεστή ισχύος, εξισορρόπηση της τάσης των τριών φάσεων)
  • Αύξηση διάρκειας ζωής του Η/Μ εξοπλισμού
  • Μείωση του κόστους συντήρησης
  • Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος
  • 15ετή εγγύηση
  • Προσδόκιμο χρόνο ζωής : 50 έτη