Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Οφέλη

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ENEVO One συμβάλει στην :

Μείωση κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων

  • Λιγότερα δρομολόγια
  • Μείωση κόστους καυσίμων και χρόνου (εργατοώρες)
  • Μείωση χρήσης μέσων αποκομιδής (απορριμματοφόρα οχήματα) και συντήρησης εξοπλισμού
  • Προστασία του εξοπλισμού έναντι κλοπών και βανδαλισμών

Προστασία του περιβάλλοντος

  • Μείωση εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (C02)
  • Περιορισμός ενεργειακού αποτυπώματος
  • Μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ανακύκλωσης
  • Βελτίωση υγιεινής (περιορισμός γεμάτων κάδων)
  • Καθαρότεροι δημόσιοι χώροι