Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Βασικά στάδια λειτουργίας

1. Μέτρηση στάθμης

Έξυπνοι ασύρματοι αισθητήρες μετρούν την στάθμη του κάθε κάδου σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες τοποθετούνται κεντρικά στο εσωτερικό του κάδου και παρακολουθούν με ακρίβεια τη στάθμη όλων των τύπων στερεών και υγρών αποβλήτων.

2. Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα από κάθε κάδο αποστέλλονται μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στον κεντρικό Server της ENEVO, όπου ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας ΕΝΕVO OΝΕ, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και αποθηκεύονται.

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί:

  • Όλα τα δεδομένα μετρήσεων από τους κάδους
  • Μηνύματα προειδοποίησης (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, κίνηση)
  • Στατιστικά δεδομένα
  • Αναφορές προγνώσεων και στατιστικές αναλύσεις
  • Εργαλεία σχεδιασμού βέλτιστου τρόπου και δρομολογίων

3. Υλοποίηση σχεδιασμού

Ο χρήστης μπορεί πλέον να προωθήσει στο προσωπικό καθαριότητας (υπεύθυνους συντονισμού, οδηγούς και προσωπικό) την προτεινόμενη λίστα δρομολογίων για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το σύστημα ENEVO OΝΕ μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και είναι απολύτως συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων (fleet management system).