Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Τρόπος λειτουργίας

Το σύστημα ENEVO OΝΕ αποτελεί ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης της διαδικασίας συλλογής των στερεών και υγρών αποβλήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε κάδο (συμβατικούς κάδους πλαστικούς ή μεταλλικούς, κάδους τύπου καμπάνας και ανακύκλωσης, υπόγειους κάδους κ.α), ελέγχοντας τη στάθμη όλων των τύπων στερεών απορριμμάτων (οργανικά, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) και υγρών αποβλήτων (ορυκτέλαια, καύσιμα, λύματα κ.α).

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στα εξής :

  • Τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων στους υφιστάμενους κάδους. Οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του όγκου των υλικών (ποσότητα και ποσοστό πλήρωσης), θερμοκρασίας και κραδασμών (σε περιπτώσεις βανδαλισμών).
  • Λειτουργία GPS (καταγραφή ακριβής τοποθεσίας) και μεταφορά των δεδομένων μέσω τεχνολογίας GSM.
  • Κεντρικό σύστημα διαχείρισης, καταγραφής και ανάλυσης (reports) όλων των δεδομένων

Βασικά στάδια λειτουργίας

1. Μέτρηση στάθμης

Έξυπνοι ασύρματοι αισθητήρες μετρούν την στάθμη του κάθε κάδου σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες τοποθετούνται κεντρικά στο εσωτερικό του κάδου και παρακολουθούν με ακρίβεια τη στάθμη όλων των τύπων στερεών και υγρών αποβλήτων.

2. Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα από κάθε κάδο αποστέλλονται μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στον κεντρικό Server της ENEVO, όπου ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας ΕΝΕVO OΝΕ, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και αποθηκεύονται.

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί:

  • Όλα τα δεδομένα μετρήσεων από τους κάδους
  • Μηνύματα προειδοποίησης (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, κίνηση)
  • Στατιστικά δεδομένα
  • Αναφορές προγνώσεων και στατιστικές αναλύσεις
  • Εργαλεία σχεδιασμού βέλτιστου τρόπου και δρομολογίων

3. Υλοποίηση σχεδιασμού

Ο χρήστης μπορεί πλέον να προωθήσει στο προσωπικό καθαριότητας (υπεύθυνους συντονισμού, οδηγούς και προσωπικό) την προτεινόμενη λίστα δρομολογίων για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το σύστημα ENEVO OΝΕ μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και είναι απολύτως συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων (fleet management system).