Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Απλό στην χρήση

Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται από το κεντρικό σύστημα και εν συνεχεία δημιουργούνται σχετικές αναφορές (reports) για τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω της ιστοσελίδας ENEVO ONE.

Υπάρχει επίσης διαθέσιμη εφαρμογή για Smart Phones και Tablets, με την οποία το προσωπικό που εργάζεται στους τομείς καθαριότητας μπορεί να έχει όχι μόνο πρόσβαση στα στοιχεία των δρομολογίων αλλά και να αναφέρει ταυτοχρόνως πιθανά προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια τους.

Υψηλή απόδοση

Η αποκομιδή σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω του συστήματος της ENEVO συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του λειτουργικού κόστους στους τομείς καθαριότητας, μειώνοντας τις εργατοώρες του προσωπικού και ελαττώνοντας σε μεγάλο ποσοστό (έως και 50%) το κόστος χρήσης (καύσιμα, ελαστικά, μηχανικές φθορές) των οχημάτων.

Το σύστημα της ENEVO βοηθά σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ελαχιστοποιώντας το φαινόμενο των γεμάτων κάδων που αποτελούν εστίες μόλυνσης για τη δημόσια υγεία.