Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Το σύστημα Enevo One

Έξυπνος σχεδιασμός

Μέχρι σήμερα η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτί, μέταλλα, κ.α) γίνεται με στατικό πρόγραμμα και διαδρομές στις οποίες τα απορριμματοφόρα συλλέγουν τα υλικά σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ανεξαρτήτως του εάν οι κάδοι έχουν γεμίσει ή όχι.

Το σύστημα της ENEVO χρησιμοποιεί έξυπνους ασύρματους αισθητήρες που παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την στάθμη των απορριμμάτων στους κάδους, αλλάζοντας τον τρόπο σχεδιασμού της συλλογής τους και όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Το λογισμικό του συστήματος δημιουργεί από μόνο του αποδοτικές διαδρομές βάσει των στοιχείων που συλλέγει συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παραμέτρους όπως την πρόγνωση γεμίσματος των κάδων, τη διαθεσιμότητα του στόλου των απορριμματοφόρων, τις ιδιαιτερότητες των δρομολογίων κλπ.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αυτομάτως νέες αποδοτικές διαδρομές (Smart Routing), προσαρμοσμένες στις μελλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες των φορέων που διαχειρίζονται την αποκομιδή των απορριμμάτων (τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες ανακύκλωσης κ.α).

Σύγκριση βέλτιστης και υφιστάμενης διαδρομής

Απλό στην χρήση

Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται από το κεντρικό σύστημα και εν συνεχεία δημιουργούνται σχετικές αναφορές (reports) για τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω της ιστοσελίδας ENEVO ONE.

Υψηλή απόδοση

Η αποκομιδή σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω του συστήματος της ENEVO συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του λειτουργικού κόστους στους τομείς καθαριότητας, μειώνοντας τις εργατοώρες του προσωπικού και ελαττώνοντας σε μεγάλο ποσοστό (έως και 50%) το κόστος χρήσης (καύσιμα, ελαστικά, μηχανικές φθορές) των οχημάτων.

Το σύστημα της ENEVO βοηθά σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ελαχιστοποιώντας το φαινόμενο των γεμάτων κάδων που αποτελούν εστίες μόλυνσης για τη δημόσια υγεία.