Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

ΕΝΕVO : Η λύση στην διαχείριση αποκομιδής

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Φινλανδικής ENEVO για την διαχείριση της αποκομιδής στερεών αποβλήτων αποτελούν ένα πρωτοποριακό σύστημα, που βοηθάει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση πόρων και συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθύνεται σε δημόσιους (δήμοι, οικισμοί) και ιδιωτικούς φορείς (εταιρίες καθαριότητας, ανακύκλωσης και ιδιωτικές επιχειρήσεις), οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν την αποκομιδή κάθε είδους απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών αποβλήτων (ορυκτέλαια, καύσιμα, λύματα κ.α).

Το σύστημα ENEVO ΟΝΕ αποτελείται από ειδικούς ασύρματους αισθητήρες στάθμης που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε κάδο επιλέξουμε και μετρούν με ηλεκτρονικό τρόπο τον όγκο των απορριμμάτων. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα και εν συνεχεία το λογισμικό υπολογίζει και επανασχεδιάζει αποδοτικά το πλάνο αποκομιδής των απορριμμάτων, προσφέροντας εξοικονόμηση έως και 50%.

Η EcoMechanica παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση των συστημάτων της ENEVO ως επίσημος διανομέας στην Ελλάδα, διαθέτοντας αποδεδειγμένα την απαιτούμενη εμπειρία και κατάρτιση σε περιβαλλοντικές μελέτες και εφαρμογές στην διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων.