Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

Συχνές ερωτήσεις

1. Οι Μονάδες WehoPuts έχουν θόρυβο ή οσμή;

Κατά τη λειτουργία τους, οι μονάδες WehoPuts είναι απολύτως αθόρυβες.

Οι μονάδες βιολογικής επεξεργασίας WehoPuts δεν προκαλούν δυσάρεστες οσμές χάρη στον πρωτοπόρο τρόπο κατασκευής τους και στην εξαιρετική απόδοση επεξεργασίας που επιτυγχάνουν. Οι μονάδες WehoPuts αποτελούν προϊόντα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της UPONOR Φιλανδίας.

2. Είναι δύσκολη και χρονοβόρα η εγκατάσταση μίας μονάδας WehoPuts π.χ σε μία κατοικία ;

Οι Μονάδες WehoPuts μπορούν να τοποθετηθούν σε μία εργάσιμη ημέρα, ακόμα και σε λίγες ώρες. Δεν χρειάζονται σκυροδέτηση ή άλλη χρονοβόρα και περίπλοκη εργασία. Απαιτείται μόνο η υδραυλική εγκατάσταση (σύνδεση της εισόδου λυμάτων και εξόδου του επεξεργασμένου νερού) και μία απλή ηλεκτρολογική σύνδεση για την παροχή ρεύματος.

3. Ποιος μου εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα επεξεργασίας των μονάδων; Είναι δοκιμασμένες;

Οι μονάδες WehoPuts είναι από τις λίγες στον χώρο που διαθέτουν πιστοποίηση CE , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12566. Έχουν δοκιμαστεί βάσει των αυστηρών προδιαγραφών της Φιλανδίας και είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στις σκανδιναβικές χώρες έχουν τοποθετηθεί με απόλυτη επιτυχία χιλιάδες μονάδες WehoPuts. Τα προϊόντα WehoPuts κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά της Φιλανδίας και βρίσκονται στην πρώτη θέση των πωλήσεων. Στην Ελλάδα, συστήματα WehoPuts έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν απρόσκοπτα από το 2009. Η EcoMechanica αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυό συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να παρέχει ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης.

4. Οι Μονάδες WehoPuts χρειάζονται συντήρηση; Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας τους;

Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των μονάδων WehoPuts είναι πολύ μικρό και συγκεκριμένα:

 • Η ηλεκτρική κατανάλωση είναι αμελητέα (για το μοντέλο WP5 είναι περίπου 1KWh/24ωρο σε 100% χρήση δηλ. περίπου σε κόστος 3 ευρώ/μήνα
 • Κόστος λειτουργίας (αναλώσιμα) δηλ. Χημικό διάλυμα & υφασμάτινοι κάδοι (μόνο για μοντ. WP5,WP10), υπολογίζεται περίπου στα 70-100 ευρώ ετησίως ανά μία πενταμελή οικογένεια σε 100% χρήση. Η ποσότητα χημικού καθορίζεται από τη χρήση της μονάδας και ελέγχεται ηλεκτρονικά.
 • Κόστος συντήρησης: Μία επίσκεψη ετησίως και τον καθαρισμό του εξοπλισμού της μονάδας. Η συντήρηση μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως από τους τοπικούς συνεργάτες της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα.

5. Είναι δύσκολη η παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων ;

Η διαδικασία βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts γίνεται αυτομάτως μέσω ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου τύπου PLC καθιστώντας πολύ εύκολη και απλή την παρακολούθησή της. Παράλληλα υπάρχει εξωτερική οπτική ένδειξη που θα σας υπενθυμίζει ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά.

H ηλεκτρονική μονάδα ελέγχει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας μέσω αισθητήρων και κατάλληλων αυτοματισμών λειτουργίας. Εμφανίζει στην οθόνη τις απαραίτητες πληροφορίες λειτουργίας και πιθανά μηνύματα σφαλμάτων ή ειδοποιήσεων (πχ. Χαμηλή στάθμη χημικού) με δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας (αποστολή μηνυμάτων GSM).

Στα μοντέλα WP20 και άνω, η GSM λειτουργία παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό.

6. Τι θα γίνει εάν παρουσιαστεί μία βλάβη; Υπάρχει τεχνική υποστήριξη;

Οι μονάδες WehoPuts είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας και έχουν εξελιχθεί από το 2001 μέσω του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της UPONOR.

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, φλοτέρ στάθμης) είναι αποσπώμενος (Play & Play), γεγονός που κάνει απλούστατη και πολύ εύκολη την αποκατάσταση πιθανού προβλήματος.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας έχει εκπαιδευτεί στην Φιλανδία και η εταιρία διαθέτει όλα τα κατάλληλα ανταλλακτικά και την τεχνογνωσία να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί.

Η EcoMechanica, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μονάδων WehoPuts, έχει συνάψει συμβάσεις με τεχνικούς και εγκαταστάτες μηχανικούς σε πολλές πόλεις στην επαρχία, μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου δίκτυού της.

7. Που μπορώ να διαθέσω το επεξεργασμένο νερό;

Η διάθεση του νερού της εκροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση (υπόγεια ή με σταλλάκτες) ή να οδηγηθεί σε υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς της νομοθεσίας.

Επιπλέον χάρη στην βιοχημική επεξεργασία , το νερό της εκροής περιέχει ελάχιστη συγκέντρωση φωσφόρου, γεγονός που επιτρέπει τη διάθεσή του σε ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες.

Η εταιρίας μας αναλαμβάνει να μελετήσει και να προτείνει την καλύτερη για εσάς λύση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

8. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των μονάδων WehoPuts; Γιατί να τα προτιμήσω?

Τα βασικά πλεονεκτήματα των μονάδων WehoPuts είναι τα εξής:

 • Εξαιρετικά υψηλός βαθμός καθαρισμού. Οι μονάδες εγγυούνται τα παρακάτω αποτελέσματα επεξεργασίας βάσει των πιστοποιητικών που διαθέτουν :
  Ουσία Ποσοστό μείωσης
  BOD5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) > 90 %
  P (Ολικός φώσφορος) > 85 %
  N (Ολικό άζωτο) > 40 %
  Στερεά > 90 %
 • Λειτουργία πλήρως ελεγχόμενη από ηλεκτρονική μονάδα (PLC)
 • Αποκομιδή ιζηματολάσπης σε ειδικό αναλώσιμο υφασμάτινο κάδο
  (Δεν απαιτείται ετήσιος καθαρισμός της μονάδας από βυτιοφόρο) *Μόνο για τα μοντέλα WP5 & WP10
 • Άμεση εγκατάσταση - τοποθέτηση μέσα στο έδαφος χωρίς να απαιτεί ενισχύσεις και σκυροδέτηση
 • Πιστοποίηση με CE, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12566
 • 20ετής εγγύηση για την πλαστική δεξαμενή
 • Πανελλαδική κάλυψη μέσω του αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργατών της EcoMechanica

9. Δεν χρειάζεται βυτιοφόρο για την απομάκρυνση της ιζηματολάσπης;
Κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζω τον υφασμάτινο κάδο και που μπορώ να τον πετάω;

Για τις μονάδες WP5 και WP10 (5 και 10 ισοδύναμων κατοίκων) δεν χρειάζεται ποτέ βυτιοφόρο για την αποκομιδή της ιζηματολάσπης.

Ο μέσος όρος αλλαγής του υφασμάτινου κάδου είναι περίπου από 2-4 μήνες συνεχούς λειτουργίας. Η μονάδα παρέχει χρονική υπενθύμιση για την αλλαγή του.

Η απόρριψή του μπορεί να γίνει στα οικιακά απορρίμματα καθώς και σε κάδο κομποστοποίησης για την πλήρη αποσύνδεσή του για την χρήση του ως λίπασμα.

10. Ποια μονάδα WehoPuts είναι κατάλληλη για την δική μου περίπτωση;

Οι μηχανικοί πωλήσεων της EcoMechanica θα σας προτείνουν την κατάλληλη μονάδα για εσάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατοικίας σας.

Σε περιπτώσεις μονάδων για ξενοδοχεία και οικισμούς, το τεχνικό τμήμα της EcoMechanica θα παραδώσει πλήρης φακέλους μελετών και τεχνικών περιγραφών και επιπλέον μπορεί να αναλάβει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

11. Θέλω να τοποθετήσω μία μονάδα WehoPuts στο εξοχικό μου, όπου δεν υπάρχει συνεχής χρήση (πλήρης απουσία πάνω από 15-20 ημέρες) . Είναι αυτό εφικτό;

Τα προϊόντα WehoPuts 5 & 10 μπορούν να παραγγελθούν και να διαθέτουν το επιπλέον σύστημα διατήρησης μικροοργανισμών για περισσότερο από 3 μήνες πλήρους απουσίας του ιδιοκτήτη.

Το σύστημα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί και σε ήδη εγκατεστημένη μονάδα WehoPuts.