Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

WehoPuts 200-1200 (για χωριά και μικρές κοινότητες)

Μεγέθη
Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts 200 - 1200 αποτελούν βιοχημικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για χωριά και μικρές κοινότητες.

Το όνομα του μοντέλου δείχνει τον αριθμό των ατόμων και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων (που υπολογίζεται με βάση 150 λίτρα / άτομο / ημέρα) , για τα οποία έχει σχεδιαστεί η μονάδα επεξεργασίας WehoPuts.

Κατασκευή
Οι μονάδες WehoPuts 200 - 1200 αποτελούνται από μία συμπαγή δεξαμενή που τοποθετείται μέσα στο έδαφος και μπορεί να εδραστεί με το μοναδικό σύστημα αγκύρωσης που προτείνει η εταιρία μας, με σκοπό να καταστήσει ευκολότερη την άμεση και ορθότερη εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα της μονάδας

  • Προσφέρει μεγάλο όγκο ασφάλειας σε πιθανές διακυμάνσεις φορτίων
  • Άκαμπτη και συμπαγής κατασκευή
  • Έτοιμη προς εγκατάσταση από το εργοστάσιο παραγωγής
  • Εξαιρετικά υψηλός βαθμός καθαρισμού: Αερόβια επεξεργασία με αποδόμηση αζώτου και τριτοβάθμια επεξεργασία για συγκράτηση φωσφόρου
  • Εκμετάλλευση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση ή πυρόσβεση
  • Περιλαμβάνει μονάδα PLC με GSM λειτουργία που διευκολύνει την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας της
  • Άμεση εγκατάσταση - τοποθέτηση μέσα στο έδαφος χωρίς να απαιτεί ενισχύσεις
  • Οικονομική λύση: η αξία κτήσης και το κόστος λειτουργίας μοιράζονται εξ ίσου ανά νοικοκυριό