Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

WehoPuts 100-150 (για 20 έως 30 νοικοκυριά)

Μεγέθη
Οι βιολογικοί WehoPuts 100 & 150 αποτελούν βιοχημικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για πολλά νοικοκυριά ή ένα μικρό οικισμό.

Το όνομα του μοντέλου δείχνει τον αριθμό των ατόμων και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων (που υπολογίζεται με βάση 150 λίτρα / άτομο / ημέρα) , για τα οποία έχει σχεδιαστεί η μονάδα επεξεργασίας WehoPuts.

Κατασκευή
Οι βιολογικοί WehoPuts 100 & 150 αποτελούνται από μία συμπαγή δεξαμενή που τοποθετείται μέσα στο έδαφος και μπορεί να εδραστεί με το μοναδικό σύστημα αγκύρωσης που προτείνει η εταιρία μας, με σκοπό να καταστήσει ευκολότερη την άμεση και ορθότερη εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα της μονάδας

  • Προσφέρει μεγάλο όγκο ασφάλειας σε πιθανές διακυμάνσεις φορτίων
  • Άκαμπτη και συμπαγής κατασκευή
  • Έτοιμη προς εγκατάσταση από το εργοστάσιο παραγωγής
  • Εξαιρετικά υψηλός βαθμός καθαρισμού: Αερόβια επεξεργασία με αποδόμηση αζώτου και τριτοβάθμια επεξεργασία για συγκράτηση φωσφόρου
  • Εκμετάλλευση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση ή πυρόσβεση
  • Περιλαμβάνει μονάδα PLC με GSM λειτουργία που διευκολύνει την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας της
  • Άμεση εγκατάσταση - τοποθέτηση μέσα στο έδαφος χωρίς να απαιτεί ενισχύσεις
  • Οικονομική λύση: η αξία κτήσης και το κόστος λειτουργίας μοιράζονται εξ ίσου ανά νοικοκυριό