Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

Εξοπλισμός για Εξοχικές κατοικίες

Για εξοχικές κατοικίες όπου δεν υπάρχει συνεχής χρήση της βιολογικής μονάδας, η WehoPut έχει αναπτύξει ένα ειδικό σύστημα με σκοπό να διατηρούνται οι μικροοργανισμοί του βιολογικού μέχρι και τρεις μήνες από την διακοπή λειτουργίας του.

Το σύστημα για εξοχικές κατοικίες της WehoPuts περιλαμβάνει το δοχείο διαλύματος, την δοσομετρική αντλία και τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας. Το διάλυμα παρασκευάζεται από φυσικές πρώτες ύλες και συνεπώς είναι βιοδιασπώμενο και αβλαβές για το επεξεργασμένο νερό της εκροής.

Η ποσότητα του διαλύματος καθορίζεται από δοσομετρική αντλία που λειτουργεί με κατάλληλο αυτοματισμό. Ο εξοπλισμός για εξοχικές κατοικίες μπορεί να προσφερθεί προαιρετικά κατά την παραγγελία της μονάδας WP5 & WP10*, ή και να τοποθετηθεί εύκολα σε εγκατεστημένες μονάδες της WehoPuts.

Παρακολουθείστε την εγκατάσταση (Video)