Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

Αποτελέσματα επεξεργασίας

Οι βιολογικοί βόθροι της WehoPuts επιτυγχάνουν τιμές εκροής πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια της ελληνικής νομοθεσίας.

Οι μέσες τιμές από μετρήσεις που έγιναν σε εγκατεστημένους βιολογικούς της εταιρίας :

  • Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD7) : Μείωση κατά 97%
  • Φώσφορος : Μείωση κατά 95%
  • Άζωτο : Μείωση κατά 60%
» Δείτε τα εξαιρετικά αποτελέσματα επεξεργασίας σε εγκατεστημένα συστήματα WehoPuts

Διάθεση επεξεργασμένου νερού

Η διάθεση του νερού της εκροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση ή να οδηγηθεί σε υδάτινο αποδέκτη. Η εταιρία μας συζητά μαζί σας και σας προτείνει την πιο κατάλληλη για την περίπτωση λύση.