Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

Για ένα καθαρό μέλλον

Οι προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων WehoPuts αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλάδο τους. Οι βιολογικοί της WehoPuts βασίζονται στην τεχνολογία SBR (Sequence Batch Reactor) με τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και συγκράτησης του φωσφορικού φορτίου.

Οι βιολογικοί της WehoPuts κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη Φιλανδία και είναι σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες και κάμπινγκ, παραγωγικές μονάδες καθώς επίσης και ολόκληρους οικισμούς εκτός δημοτικού αποχετευτικού δικτύου.

Πιστοποίηση CE των βιολογικών μονάδων της WehoPuts.

Οι βιολογικοί της Wehoputs είναι τους λίγους που διαθέτουν πιστοποιητικό CE, σύμφωνα με το EN 12566-3.

Ο όμιλος UPONOR διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008.