Βιολογικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί βόθροι)

Μονάδες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων WehoPuts

Οι μονάδες WehoPuts κατασκευάζονται με βάση το πατενταρισμένο υλικό Weholite του ομίλου UPONOR Φιλανδίας.

Οι σωλήνες Weholite κατασκευάζονται με την μέθοδο της σπειροειδούς συγκόλλησης προφίλ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου και χρησιμοποιούνται για την διανομή υγρών και αερίων σε υπέργειες και υπεδάφιες εφαρμογές.

Ο τρόπος κατασκευής τους επιτρέπει την παραγωγή σωλήνων σε διατομές έως και 3,5m διατηρώντας όλα τα τεχνικά πλεονεκτήματα των κοινών ευθύγραμμων σωλήνων PE αλλά με επιπλέον λιγότερο βάρος και κατά συνέπεια χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Οι σωλήνες Weholite έχουν την ιδιότητα να κάμπτονται σε βαθμό τέτοιο ώστε να αντέχουν σε διακυμάνσεις φορτίων που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως δονήσεις, υποχωρήσεις εδάφους κ.α.

Οι σωλήνες Weholite κατασκευάζονται σε διατομές από 300 έως και 3500mm (εσωτερική διάμετρος) , σε μήκη από 12-18m και -αναλόγως με την εφαρμογή- με αντοχή σε εσωτερική πίεση έως και 2 bar. Οι σωλήνες Weholite βρίσκουν εφαρμογή σε εγγειοβελτιωτικά και αποστραγγιστικά έργα, υπόγειους συλλέκτες υδάτων, κεντρικά υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα οικισμών καθώς και στην κατασκευή των μονάδων βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων WehoPuts.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ομίλου της UPONOR ( http://www.UPONOR.com/English/Applications )